Aktualności

Umowa o prace x2 – czy to legalne?

umowa o pracę

Pracownik i jego umowa o pracę. Niektórzy posiadają więcej niż jedno zatrudnienie. Polskie przepisy pozwalają na pracę w ramach dwóch etatów, jednak warto zrozumieć, jakie są konsekwencje związane z taką sytuacją. Mowa tutaj m.in. o czasie pracy, składkach ZUS czy innych prawach pracowników. Sprawdźmy, jakie są następstwa zatrudnienia na podstawie dwóch umów – zarówno u jednego pracodawcy, jak i dwóch różnych.

Tak, to prawda. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik ma prawo podpisać dwie umowy o pracę. Dodatkowo, nie musimy o tym fakcie informować pierwszego pracodawcy (jeśli podejmujemy kolejne zatrudnienie w innej firmie). Jedynym ograniczeniem mogłaby być obecność klauzuli o zakazie konkurencji. Tego rodzaju klauzula uniemożliwia podjęcie dodatkowego zatrudnienia w tej samej branży, jeśli może to wpłynąć negatywnie na zabezpieczenie szeroko rozumianych interesów pierwszego przedsiębiorcę.

Przykład: Pani Joanna – pracująca w agencji marketingowej – poszukuje dodatkowego źródła dochodu. Mimo oferty pracy w innej agencji reklamowej, nie może jej przyjąć z powodu klauzuli o zakazie konkurencji. W takiej sytuacji pani Joanna może podjąć dodatkową pracę, ale powinna szukać jej w innej branży, np. w biurze tłumaczeń lub wydawnictwie.

Możliwe jest natomiast posiadanie dwóch umów u tego samego pracodawcy. Ma to miejsce, gdy pracownik pełni różnorodne obowiązki w ramach jednej firmy, na przykład na dwóch różnych stanowiskach. Ważne jest jednak, aby to robił w podstawowym czasie pracy.

Umowa o pracę x2 u tego samego pracodawcy – podstawowe regulacje

Posiadanie dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy wymaga przestrzegania pewnych zasad. Istotne jest zagwarantowanie pracownikowi odpowiedniego czasu odpoczynku. Zgodnie z przepisami prawa. Pracownik musi mieć zapewniony nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy, którego wymiar jest określony w prawie. Przykład: średni czas odpoczynku dobowego wynosi 11 godzin, zaś tygodniowego – 35 godzin. Aby spełnić te wymogi, pracownik może mieć dwie umowy na pół etatu u jednego pracodawcy. Podwójna umowa o pracę wynikająca z dwóch pełnych etatów, naruszałaby przepisy dotyczące pracy w nadgodzinach.

Dodatkowo, jeśli pracownik ma dwie umowy u jednego pracodawcy, każda z nich musi być traktowana oddzielnie przez przełożonego. Oznacza to konieczność informowania pracownika o wymiarze czasu pracy, terminach wypłaty pensji, urlopie wypoczynkowym oraz okresie wypowiedzenia dla każdej umowy. Konieczne jest także oddzielne odprowadzanie składek ZUS i prowadzenie osobnych ewidencji czasu pracy.

Posiadanie dwóch umów o pracę u różnych pracodawców – prawa pracownika

Pracownik mający dwie umowy o pracę u różnych pracodawców ma prawo do niezależnych uprawnień pracowniczych w obu miejscach zatrudnienia. Oznacza to, że przysługują mu różne świadczenia, takie jak dodatki stażowe, zasiłki, urlopy oraz przerwy w pracy. Możliwe jest również posiadanie dwóch pełnych etatów w różnych firmach, ponieważ każdy pracownik ma swobodę dysponowania własnym czasem.

Dwukrotne zatrudnienie a składki ZUS

W przypadku posiadania dwóch umów o pracę w różnych firmach, składki ZUS są obliczane niezależnie. Każdy pracodawca odprowadza składki tak, jakby pracownik nie był zatrudniony w żadnym innym miejscu. Pracownik nie jest nawet zobowiązany do informowania o dodatkowym zatrudnieniu.

Zwolnienie lekarskie przy dwóch umowach o pracę

Jeśli pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie, musi dostarczyć dokument obu pracodawcom (o ile zatrudniony jest w dwóch różnych firmach). Wykonywanie obowiązków zawodowych w jednym miejscu podczas zwolnienia z drugiej pracy jest nielegalne i prowadzi do utraty prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Rozliczenie dwóch umów o pracę

W czasach elektronicznego rozliczania podatków, wystarczy prawidłowo wypełniony PIT za każdą umowę. Dane z PIT-11 należy przenieść do zeznania rocznego PIT-36 i PIT-37, dodać je do siebie i wpisać sumę. Złożenie deklaracji PIT-2 pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej.

Przeczytaj też:

  1. Sztuczna inteligencja. Wyzwania i perspektywy rozwoju w polskim środowisku pracy
  2. Święto Trzech Króli. Jedyne takie dla pracowników
  3. Minimalne wynagrodzenie wzrasta. Czego oczekiwać od pracodawców?
Skip to content