Aktualności

Minimalne wynagrodzenie wzrasta. Czego oczekiwać od pracodawców?

minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie. Czy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia pracownik powinien co roku, a nawet co pół roku w przypadku częstszych zmian, otrzymać aneks do umowy o pracę? Zdarza się, że pracodawcy nie dostarczają aneksów, nawet gdy wynagrodzenie podstawowe w umowie o pracę znacznie odbiega od aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Czy taki brak dostarczenia aneksu zawsze jest sprzeczny z postanowieniami Kodeksu pracy?

Minimalne wynagrodzenie do góry

Za kilka dni minimalne wynagrodzenia kilku milionów Polaków wzrosną, sięgając od 3 600 zł brutto do aż 4 242 zł brutto. Nawet ci, którzy dotychczas zarabiali powyżej minimalnej krajowej, na przykład 4 000 zł brutto, skorzystają z nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla działów kadr i finansów w praktycznie każdej firmie ta zmiana legislacyjna oznacza nowe wyzwania, często również nowe pytania dotyczące konieczności aneksowania umów.

Podstawową zasadą jest, że zmiana wynagrodzenia stanowi zmianę warunków pracy, a zgodnie z Kodeksem pracy taka zmiana wymaga udokumentowania na piśmie. Niemniej jednak w praktyce nie zawsze jest to obligatoryjne.

Umowa o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, szczególnie rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, składniki wynagrodzenia i wymiar czasu pracy.

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie, co stanowi potwierdzenie woli stron. Jeżeli jednak umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed przyjęciem pracownika do pracy musi potwierdzić na piśmie ustalenia co do warunków umowy.

Zmiana warunków pracy

Zgodnie z art. 29 § 4 Kodeksu pracy, każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Ponieważ wysokość wynagrodzenia to istotny element umowy, pracodawca powinien dokonać pisemnej zmiany, zwłaszcza gdy zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę.

Warto jednak zauważyć, że niektóre źródła sugerują, że zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze wymaga dostarczenia pracownikowi aneksu do umowy. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że pracodawca ma obowiązek dostarczyć aneks pracownikom, których wynagrodzenie jest określone kwotowo. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest uzależnione od minimalnej stawki określonej w ustawie, aneks nie jest konieczny.

W praktyce może zdarzyć się, że mimo podwyżki minimalnego wynagrodzenia pracodawca nie zmienia umowy, ale dopasowuje “stare” wynagrodzenie zasadnicze do aktualnej stawki minimalnej, co nie jest sprzeczne z prawem. Pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepisy prawa pracy nie precyzują, w jaki sposób ustalać wynagrodzenie za pracę, dając pracodawcom swobodę w zakresie systemu naliczania wynagrodzenia dla pracowników.

Podsumowując, choć zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga potwierdzenia na piśmie, istnieją sytuacje, w których aneks do umowy nie jest obligatoryjny, zależnie od konkretnych warunków umowy i sposobu określenia wynagrodzenia.

Przeczytaj też:

  1. Kurier – jak nim zostać? Zarobki
  2. Zimno w pracy. Prawa pracowników
  3. Dofinansowanie do okularów – kto ma prawo skorzystać?
Skip to content