Aktualności

Święto Trzech Króli. Jedyne takie dla pracowników

święto trzech króli

Dzień Trzech Króli, przypadający 6 stycznia, jest ustawowo uznawanym dniem wolnym od pracy. W bieżącym roku wypada to święto w sobotę, co skutkuje przyznaniem pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Jest to jedyny taki przypadek w roku 2024.

Odbiór dnia wolnego za Święto Trzech Króli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy mają prawo do łącznie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Święto Trzech Króli, będące jednym z tych dni, przypada w sobotę, co oznacza przyznanie dodatkowego dnia wolnego pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Kto decyduje?

Zgodnie z przyjętymi zasadami, decyzja o udzieleniu dodatkowego dnia wolnego z powodu święta przypadającego w sobotę powinna być ustalana w ramach okresu rozliczeniowego obowiązującego w danym miejscu pracy. Termin udzielenia wolnego jest decyzją pracodawcy, który może ogłosić go poprzez zarządzenie, obwieszczenie lub inną formę przyjętą w danym zakładzie pracy.

Warto zauważyć, że pracodawca nie może dzielić dnia wolnego na kilka krótszych okresów w ciągu dnia zamiast przyznać całkowity dzień wolny. Liczba dni wolnych musi być zgodna z ustalonym okresem rozliczeniowym.

Dodatkowy dzień wolny nie dla wszystkich

Należy jednak pamiętać, że osoby pracujące na innych umowach niż umowy o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz niektóre grupy zawodowe, takie jak nauczyciele, nie mają prawa do dodatkowego dnia wolnego z tej okazji.

Warto również wspomnieć, że niektórzy urzędnicy skorzystali z dodatkowego dnia wolnego za Trzech Króli już 2 stycznia, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, który uznał ten dzień za wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Trzech Króli to jedyny dzień wolny od pracy w roku 2024, który przypada na sobotę, pozostałe przypadają w niedziele lub dni robocze.

Przeczytaj też:

  1. Minimalne wynagrodzenie wzrasta. Czego oczekiwać od pracodawców?
  2. Kurier – jak nim zostać? Zarobki
  3. Zimno w pracy. Prawa pracowników
Skip to content