Leasing pracowników

Dwie osoby analizują dokument trzymany w ręce. Widoczne są tylko ich dłonie.

Leasing pracowniczy to jedna z najbardziej popularnych i najwygodniejszych form zatrudnienia dla pracodawcy. Sprzyja to szczególnie firmom, które potrzebują tymczasowego zwiększenia poziomu zatrudnienia. Powody mogą być różne, jak np. sezonowy wzrost popytu, realizacja dużego zamówienia czy ogólna specyfika konkretnej branży.

Leasing pracowników jest zaakceptowaną prawnie formą wynajmu kadry pracowniczej. Zatrudnieni przez InWork pracownicy zostaną oddelegowani do wykonywania obowiązków na rzecz rozwoju innego podmiotu gospodarczego – Twojej firmy.

Dwóch pracowników rozmawia ze sobą. Jeden z nich ma na głowie kask ochrony. Drugi trzyma w ręce tablet. Oboje są uśmiechnięci.

Korzyści dla Twojej firmy.

  • Brak kosztów rekrutacji.
  • Całkowity koszt usługi stanowi koszt uzyskania przychodu Twojej firmy.
  • Szybki czas reakcji agencji na absencję pracownika, niezwłoczne zastępstwo w przypadku rezygnacji pracownika z pracy.
  • Niezwykle proste rozliczenie usługi – raport, jedna faktura.
  • Brak zobowiązań urzędowych m.in. ZUS i US, te pozostają po stronie agnecji.
  • Elastyczność w zapewnieniu pracowników – możliwość dostosowania usługi do sezonowego zwiększonego zapotrzebowania na pracowników
  • zaawansowana koordynacja zatrudnienia uwzględniająca transport i zarządzanie personelem
  • dedykowany koordynator obsługi lub zespół HR
  • zaawansowany system rekrutacyjny on-line umożliwiający Klientom wybór skierowany osób
  • dostęp do bazy danych kandydatów, w tym specjalistów, w każdej branży

skontaktuj się z nami
Skip to content