Aktualności

Sztuczna inteligencja. Wyzwania i perspektywy rozwoju w polskim środowisku pracy

sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i obawy z nią związane są najbardziej widoczne wśród pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z jej funkcjonalności – tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu portalu pracuj.pl. W sektorach takich jak marketing, public relations (PR) czy zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), gdzie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są już wykorzystywane na co dzień, obserwuje się pozytywny stosunek do możliwości, jakie oferuje.

Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji, rynek pracy ulega transformacji, stawiając przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania i możliwości. Automatyzacja rutynowych zadań staje się nieodłączną częścią współczesnego środowiska pracy. Dlatego kluczową rolę odgrywają edukacja i szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Umożliwia to adaptację do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy.

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji we współczesnym środowisku pracy stawia przed społeczeństwem nowe wyzwania, a jednocześnie otwiera perspektywy rozwoju. Dlatego istotne jest, aby inwestować w programy edukacyjne, które przybliżą obywateli do zrozumienia potencjału i ograniczeń sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja – odpowiedzi respondentów

Najnowsze badanie portalu pracuj.pl podkreśla, że 22 proc. Polaków obawia się rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i automatyzacji w ich miejscu pracy, a 36 proc. martwi się, że może to prowadzić do zmniejszenia liczby dostępnych miejsc pracy na rynku. Mimo tych obaw, 51 proc. respondentów pozytywnie zareagowałoby na rekomendacje AI przedstawiające najlepiej dopasowane oferty pracy.

Ważne wnioski z badania:

  • 22 proc. Polaków obawia się wzrostu znaczenia AI i automatyzacji w miejscu pracy.
  • 36 proc. obawia się, że liczba dostępnych miejsc pracy może zmniejszyć się z powodu sztucznej inteligencji.
  • Tylko 13 proc. respondentów skorzystało dotąd z narzędzi opartych o AI w pracy.
  • 1 na 4 respondentów uważa, że sztuczna inteligencja uwolni czas na bardziej ambitne zadania.
  • 51 proc. pozytywnie reaguje na rekomendacje AI przedstawiające najlepiej dopasowane oferty pracy.
  • 27 proc. deklaruje negatywny stosunek do wstępnej selekcji CV przez AI bez ingerencji człowieka.

Kto obawia się sztucznej inteligencji?

Ciekawe jest, że obawy dotyczące wzrostu znaczenia AI i automatyzacji są najbardziej widoczne w branżach, gdzie już teraz sztuczna inteligencja jest powszechnie wykorzystywana, takich jak marketing i PR (38 proc. obawiających się), obsługa klienta (31 proc.) oraz logistyka, zakupy i BHP (29 proc.).

Zatem, niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko wartość dodana, ale i pewnego rodzaju zagrożenia. Wśród nich można wymienić kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, prywatnością danych, bezrobociem, etyką i odpowiedzialnością algorytmów czy pogłębiającą się zależnością społeczną od technologii. W miarę postępu technologii, uwzględnienie tych zagrożeń i opracowanie skutecznych regulacji wydaje się konieczne, aby zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Czego oczekiwać od przyszłości?

Badanie wykazało również, że 40 proc. respondentów jest gotowych zdobywać wiedzę na temat sztucznej inteligencji, zwłaszcza jeśli organizuje to pracodawca. Warto zauważyć, że 50 proc. pracowników biurowych wykazuje większą gotowość do nauki w porównaniu do pracowników fizycznych (35 proc.).

Przewidywanie konkretnych zawodów, które w całości zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję jest trudne, ale nie niemożliwe. Istnieją obszary, w których automatyka i sztuczna inteligencja z całą pewnością znacząco wpłyną na zmiany w strukturze organizacji zawodowej. Wśród konkretnych profesji wymienia się choćby pracowników magazynowych i produkcyjnych, pracowników obsługi klienta, kierowców (samochody autonomiczne) czy pracowników rachunkowości i finansów.

Przeczytaj też:

  1. Święto Trzech Króli. Jedyne takie dla pracowników.
  2. Minimalne wynagrodzenie wzrasta. Czego oczekiwać od pracodawców?
  3. Zimno w pracy. Prawa pracowników.
Skip to content