Outsourcing BHP

Kobieta ubrana w specjalistyczny strój korzysta z tableta. Znajduje się w magazynie.

Obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na to czy zatrudnienie odbywa się na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), czy na innych zasadach.

Zleć nam usługi związane z BHP

Dwóch mężczyzn i jedna kobieta patrzą w jednym kierunku. Ubrani są w specjalistyczny strój. Na głowach mają kaski ochronne.
  • prowadzenie audytów wewnętrznych
  • dokonywanie analizy i oceny ryzyka zawodowego
  • prowadzenie szkoleń BHP – wstępnych i okresowych,
  • prowadzenie innych szkoleń, np. z pierwszej pomocy czy ochrony p.poż.
  • zlecanie badań i pomiarów czynników pracy
  • reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi
  • takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna i pomoc w realizacji nakazów i decyzji ww. organów
  • analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i reprezentowanie firmy w postępowaniach powypadkowych
  • doradztwo BHP
skontaktuj sięz nami
Skip to content