Outsourcing HR

Kobieta i mężczyzna siedzą przy biurku. Kobieta trzyma w rękach dokument. Mężczyzna patrzy na dokument. Oboje analizują jego zawartość.

Outsourcing jest procesem strategicznym, który prowadzi do efektywnego funkcjonowania organizacji. Outsourcing HR to oddelegowanie części zadań działu kadrowo-płacowego specjalistom z firmy zewnętrznej.

Niektóre obowiązki pracowników HR są procesem powtarzalnym i zajmują dużo czasu. W tym przypadku outsourcing poprawia wydajność pracy. Pozwala on wykorzystać zaoszczędzony czas
na rzecz innych obowiązków.

 

 Elegancko ubrane osoby siedzą na krzesłach. Widoczne są tylko ich nogi i torsy. Wszyscy trzymają w rękach dokumenty.
 • Outsourcing kadr i płac, w tym::
  • naliczanie wynagrodzeń.
  • przygotowywanie dokumentów kadrowo – płacowych dla pracowników (np. pasków płacowych, deklaracji PIT, zaświadczeń o wynagrodzeniu), sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON.
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Obsługa PPK.
  • Rozliczanie czasu pracy.
 • Prowadzenie analizy zatrudnienia u Klienta, określenie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
 • Szkolenie z metod i narzędzi doboru pracowników.
 • Wdrożenie oprogramowania związanego z obsługą rekrutacji i selekcją kandydatów.
 • Opracowanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy.
 • Badanie rynku pracy, opracowanie raportów płacowych na zlecenie.
skontaktuj się z nami
Skip to content