Aktualności

Dofinansowanie do okularów – kto ma prawo skorzystać?

dofinansowanie do okularów

Praca w biurze często wymaga długotrwałego patrzenia na monitor podczas wypełniania arkuszy w Excelu, redagowania dokumentów czy sporządzania raportów. Regularny kontakt z ekranem może negatywnie wpływać na zdrowie wzroku, co potwierdzają badania okresowe. W polskim systemie prawnym pracodawca jest zobowiązany zapewnić dofinansowanie do zakupu okularów. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób można skorzystać z tego świadczenia!

Komu przysługuje dofinansowanie do okularów?

Obowiązek dofinansowania zakupu okularów przez pracodawcę wynika z przepisów zawartych w art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych. Przede wszystkim dotyczy to pracowników sektora administracyjnego, IT, marketingu, reklamy oraz oświaty.

Aby otrzymać zwrot kosztów za okulary, konieczne jest:

  • Posiadanie zaświadczenia od lekarza, które można uzyskać podczas badań medycyny pracy (wstępnych, okresowych lub kontrolnych). Wystawiane jest na podstawie stwierdzonej wady wzroku lub pogorszenia zdolności widzenia od poprzednich badań;
  • Wykonywanie pracy przy komputerze przez ponad cztery godziny dziennie;

Ile wynosi dofinansowanie do okularów?

Okulary korekcyjne są istotnym narzędziem pracy dla wielu osób, niezbędnym do komfortowego wykonywania obowiązków zawodowych. Niemniej jednak Kodeks pracy nie określa konkretnej kwoty dofinansowania. W praktyce różnych firm można spotkać się z refundacją na poziomie 50%, 75% lub nawet 100% kosztów szkieł korekcyjnych. Maksymalna kwota dofinansowania powinna być określona w wewnętrznym regulaminie zakładowym.

Jak uzyskać zwrot kosztów za okulary?

Aby otrzymać zwrot kosztów za okulary, należy dostarczyć pracodawcy odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy oraz fakturę VAT z salonu optycznego, w którym dokonano zakupu. Na tej podstawie pracodawca wypłaci pracownikowi odpowiednią sumę pieniędzy, zwracając całość lub część poniesionych kosztów.

W jaki sposób składać wniosek o dofinansowanie okularów?

Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów powinien zostać złożony przed zakupem, zawierając stosowne uzasadnienie. Przykładowa treść wniosku może brzmieć: “Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy przy monitorze ekranowym.” W niektórych dużych firmach i korporacjach gotowe wzory takich wniosków są udostępniane na ich stronach internetowych.

Przeczytaj też:

  1. Próg podatkowy – wszystko, co musisz wiedzieć
  2. Badania okresowe – warto to wiedzieć
  3. Przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku
Skip to content