Aktualności

Prób podatkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

prób podatkowy

Jeśli jesteś czynny zawodowo i uzyskujesz dochody, to zobowiązany jesteś odprowadzać podatki. W Polsce obowiązuje system podatkowy opierający się na progu dochodowym, który określa kwotę, po przekroczeniu której płaci się wyższy podatek. Aktualne przepisy uwzględniają dwie stawki podatkowe: 12%, gdy twój roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych, oraz 32%, jeżeli zarabiasz więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie. Oto sposób, w jaki to działa.

Co to jest próg podatkowy?

W polskim systemie podatkowym, zwłaszcza w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, istnieją tzw. progi podatkowe. Są to określone kwoty, których przekroczenie skutkuje koniecznością płacenia wyższego podatku podczas corocznego rozliczenia podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że osoby z wyższymi dochodami muszą płacić większe sumy niż te z dochodami na poziomie przeciętnego wynagrodzenia krajowego. W Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe, a także podatek solidarnościowy, który dotyczy najbogatszych obywateli.

Warto zaznaczyć, że progi podatkowe nie mają zastosowania do właścicieli firm, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy jako formę rozliczenia. Również studenci i absolwenci szkół średnich i wyższych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku do 26. roku życia.

Kiedy przekraczamy pierwszy próg?

Pierwszy próg podatkowy obejmuje osoby, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych. W takim przypadku stawka podatku wynosi 12%. Oto sposób obliczenia podatku na przykładzie:

Załóżmy, że Pan Mariusz uzyskał dochód w wysokości 90 tysięcy złotych, co stanowi podstawę opodatkowania. W tej sytuacji nie przekracza on 120 tysięcy złotych rocznie, więc jego podatek oblicza się za pomocą następującego wzoru: 90 000 zł x 12%, pomniejszone o 3 600 złotych (kwotę zmniejszającą podatek). Ostateczna kwota podatku wynosi 7 200 złotych.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami polskiego systemu podatkowego osoby, które zarabiają poniżej 30 tysięcy złotych rocznie, nie muszą płacić podatków, ale nadal muszą złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.

Kiedy przekraczamy drugi próg podatkowy?

Jeśli twój roczny dochód przekroczy 120 tysięcy złotych, to znajdziesz się w obszarze drugiego progu podatkowego. Wtedy płacisz 32% od nadwyżki ponad 120 tysięcy złotych. Wartość całkowita dochodu nie ma znaczenia, co pomaga uniknąć ogromnych obciążeń podatkowych. Obliczenia są jednak bardziej skomplikowane, ponieważ musisz zapłacić:

  • Maksymalny podatek od dochodu do 120 tysięcy złotych, co wynosi 10 800 złotych (czyli 12% od kwoty 120 tysięcy złotych pomniejszonej o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3 600 złotych).
  • 32% podatku od nadwyżki ponad 120 tysięcy złotych.

Dla lepszego zrozumienia przyjrzyjmy się przykładowi:

Pan Artur zarobił 180 tysięcy złotych, co oznacza, że przekroczył drugi próg podatkowy. Musi zapłacić 10 800 złotych (maksymalny podatek od kwoty 120 tysięcy złotych) oraz 32% od nadwyżki powyżej 120 tysięcy złotych, co daje 19 200 złotych. Łączna kwota podatku do zapłacenia wynosi 30 000 złotych.

Aby zrozumieć, jakie kwoty netto musisz zarabiać, aby przekroczyć próg podatkowy, warto wspomnieć, że pierwszy próg podatkowy przekraczasz, kiedy zarabiasz więcej niż 30 tysięcy złotych rocznie. W praktyce oznacza to, że osoby, które osiągają miesięczne dochody na poziomie około 2,5 tysiąca złotych, nie muszą płacić podatku. Natomiast każdy, kto zarabia co najmniej wynagrodzenie minimalne, podlega opodatkowaniu zgodnie z pierwszym progiem podatkowym. Aby przekroczyć ten próg, trzeba zarabiać nieco ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Przeczytaj też:

  1. Badania okresowe – warto to wiedzieć
  2. Przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku
  3. Rynek pracodawcy czy rynek pracownika?
Skip to content