Aktualności

Badania okresowe – warto to wiedzieć

badania okresowe

Badania okresowe pracowników są obligatoryjnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie dopuścić do pracy osób, które nie są zdolne do wykonywania swoich obowiązków z powodu problemów zdrowotnych. Lekarz medycyny pracy przeprowadza regularne oceny stanu zdrowia pracowników na podstawie charakterystyki ich zawodów. Określone jest także, jak często te badania powinny być wykonywane.

Badania okresowe pracowników – obowiązek i znaczenie

Zlecenie badań okresowych pracowników wynika z przepisów zawartych w art. 211 Kodeksu pracy, który nakłada na pracowników obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez względu na to, czy pracują w tradycyjnym biurze, zdalnie, czy w pracy hybrydowej, pracownicy są zobowiązani do poddania się zarówno wstępnym, jak i okresowym badaniom lekarskim, które są związane z ich zawodem. Pracodawca nie może pozwolić na obecność pracowników, którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich, ponieważ to niesie ze sobą ryzyko wypadków lub innych zagrożeń.

Zakres badań okresowych

Badania okresowe pracowników mają standardowy zakres, choć w zależności od specyfiki zawodu mogą się różnić. Najczęściej obejmują badania krwi, moczu, pomiar ciśnienia krwi, badania laryngologiczne, okulistyczne, a także pomiar poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Osoby pracujące w zawodach o zwiększonym ryzyku, takich jak prace na wysokości, muszą dodatkowo co 2–3 lata przechodzić testy neurologiczne obok podstawowych badań. Pracownicy prowadzący pojazdy mechaniczne, takich jak kurierzy czy pracownicy firm transportowych, muszą również przechodzić regularne badania psychotechniczne, które oceniają ich odporność na stres i zdolność do szybkich reakcji.

W przypadku pracowników biurowych, zestaw badań jest znacznie bardziej ograniczony. Zazwyczaj obejmuje badania krwi i rutynowe badanie wzroku, które ma na celu ocenę stanu zdrowia zmysłu wzroku. Każdorazowo te badania przeprowadza lekarz medycyny pracy.

Częstotliwość badań okresowych

Okresowe badania pracowników są wykonywane co 2–4 lata, ale częstotliwość ta zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Osoby pracujące w zawodach o podwyższonym ryzyku, takie jak prace na wysokości, muszą poddawać się badaniom częściej. Przykładowo, alpinista przemysłowy, który ukończył 50 lat, musi przeprowadzać okresowe badania co roku. Warto więc pamiętać o regularnym poddawaniu się badaniom okresowym, aby zagwarantować zarówno swoje własne zdrowie, jak i bezpieczeństwo innych pracowników.

Przeczytaj też:

  1. Rynek pracodawcy czy rynek pracownika?
  2. Pracownicy z zagranicy w Polsce
  3. Jak napisać CV? Przyciągnij uwagę rekruterów
Skip to content