Aktualności

Zmiany dotyczące umów o dzieło

umów o dzieło

Umowy o dzieło, które stanowią jedyne źródło dochodu, powinny być objęte składkami na ubezpieczenia społeczne – tak przynajmniej twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według niej, pełne oskładkowanie umów-zleceń nie budzi kontrowersji zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.

Pełne oskładkowanie umów-zleceń jest akceptowane przez organizacje społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników. Więcej emocji wzbudza kwestia oskładkowania umów o dzieło. Uważa się, że przynajmniej te umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać objęte składkami. Dotyczy to pracowników, którzy nie mają żadnego zabezpieczenia. Uzasadnia się to faktem, że w przypadku wypadku nie mają oni prawa do świadczeń, jeśli nie opłacają składek.

Składki od umów o dzieło

Ministra rodziny wyjaśniła, że w przypadku śmierci osoby pracującej na podstawie umowy o dzieło, jej rodzinie nie przysługuje renta rodzinna. Jak się tłumaczy, tego typu osoby są skazane na niskie emerytury lub ich całkowity brak.  

Minister wyjaśniła, że nowe przepisy nie są wprowadzane po to, by zadowolić Brukselę czy wypełnić jakieś tabelki w Excelu, lecz aby rzeczywiście rozwiązać istniejące problemy. Podkreśliła, że w kwestii umów o dzieło chcą rozwiązać najistotniejsze problemy społeczne. Zaznaczyła, że na razie nie chce wchodzić w szczegóły, gdyż ostateczny kształt ustawy wymaga szerokich konsultacji. Dodała również, że vacatio legis musi być odpowiednio długie, aby pracodawcy mieli czas na przygotowanie się do zmian.

Składki od umów-zleceń i umów o dzieło

Jeszcze w kwietniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało, że trwają prace analityczne i ustalenia w celu przygotowania projektu ustawy wdrażającej reformę A4.7, zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy. Reforma ma na celu zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

MRPiPS wyjaśniło, że w ramach reformy wymagane jest objęcie wszystkich umów-zleceń obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na takich samych zasadach jak umowy o pracę. W przypadku umów-zleceń konieczna jest zmiana charakteru ubezpieczenia chorobowego z dobrowolnego na obowiązkowe. 

Zgodnie z przygotowywanym projektem ustawy, wszystkie umowy o dzieło również powinny zostać objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym i wypadkowym, przy czym ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Obecnie umowy o dzieło są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy są zawarte z własnym pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub gdy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym pracownik jest związany umową o pracę – wyjaśniło ministerstwo.

Zmienione przepisy nie obejmą jedynie umów cywilnoprawnych zawieranych przez studentów i uczniów poniżej 26. roku życia, które pozostaną nieoskładkowane, tak jak obecnie.

Perspektywy i konsekwencje nowych przepisów

Reforma oskładkowania umów cywilnoprawnych, choć budzi pewne kontrowersje, ma na celu poprawę bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Pracodawcy będą musieli dostosować swoje budżety do nowych wymogów, co może wpłynąć na wysokość wynagrodzeń brutto, ale także zapewni pracownikom większe zabezpieczenie na przyszłość. W dłuższej perspektywie, objęcie składkami umów o dzieło i umów-zleceń może prowadzić do bardziej stabilnych warunków pracy oraz lepszej ochrony w przypadku choroby, wypadku czy starości.

Minister Dziemianowicz-Bąk zaznacza, że zmiany te nie są jedynie biurokratycznym wymogiem, lecz realnym rozwiązaniem problemów społecznych, z jakimi borykają się osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Ostateczny kształt ustawy będzie wynikiem szerokich konsultacji, a jej wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na rynek pracy w Polsce.

Przeczytaj też:

  1. Praca na emeryturze w Polsce: korzyści i zasady
  2. Staż pracy w Polsce: szykują się zmiany
  3. Braki kadrowe w Polsce

Skip to content