Aktualności

Pracownicy z zagranicy w Polsce

pracownicy z zagranicy

Powszechna globalizacja, migracja ludzi i otwartość europejskich rynków pracy – to wszystko przyczynia się do zwiększania liczebności pracowników z zagranicy. Polska, jako dynamicznie rozwijający się przedstawiciel Europy Środkowej, nie jest wyjątkiem w tej kwestii. Coraz więcej emigrantów przybywa do Nas w celach zarobkowych. Decydując się na taki krok, pracownicy liczą na podniesienie jakości swojego codziennego życia.

Pracownicy z zagranicy – wpływ na Gospodarkę

Jedno jest pewne. Pracownicy z zagranicy pozytywnie oddziałują na polską gospodarkę. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że poprzez swoją stałą obecność zwiększają oni pulę dostępnych rąk do pracy, przez co większa liczba przedsiębiorstw ma szansę na uzyskanie konkurencyjności rynkowej. Dodatkowo, osoby te często podejmują pracę w sektorach, które chronicznie cierpią na braki w wykwalifikowanej załodze. Wśród nich można wymienić choćby budownictwo, rolnictwo czy opiekę zdrowotną. To wszystko pozwala na zaspokojenie istniejących potrzeb i rozwijanie tych dziedzin.

Wyzwania Integracji i Kultury Organizacyjnej

Mimo niewątpliwych korzyści, jakie niesie za sobą zatrudnianie pracowników z zagranicy, należy zwrócić uwagę również na wyzwania z tym związane. Integracja społeczna i kulturowa nie zawsze może przebiegać tak, jakbyśmy tego chcieli. Szczególnie widoczne jest to w dzisiejszej Francji, gdzie różnice kulturowe między emigrantami a rodzimymi Francuzami doprowadzają do licznych i burzliwych konfliktów. Widoczne może to być również w pracy, gdzie bariera językowa, różnice w kulturze pracy i stylach komunikacji mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Dlatego istotne jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy podejmowali wysiłki mające na celu poprawę integracji i budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.

Ochrona Praw Pracowników i Zapobieganie Wykorzystywaniu

Zatrudnienie pracowników z zagranicy wymaga szczególnej uwagi w kontekście ochrony ich praw oraz zapobiegania wykorzystywaniu. W niektórych przypadkach, pracownicy ci mogą stanowić bardziej podatną grupę na niskie płace, długie godziny pracy i niekorzystne warunki zatrudnienia. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów monitoringu i egzekwowania przepisów dotyczących pracy, aby zapewnić godne warunki zatrudnienia dla wszystkich.

Branże opanowane przez pracowników z zagranicy

W Polsce istnieje kilka branż, w których pracuje stosunkowo duża liczba obcokrajowców. Poniżej przedstawiliśmy kilka zawodów i branż, które charakteryzują się stosunkowo dużą liczbą zatrudnionych obcokrajowców.

  • Budownictwo: praca w budownictwie, zarówno w zakresie prac fizycznych, jak i inżynieryjnych, przyciągała wielu obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi.
  • Rolnictwo: w sezonach zbiorów, wiele osób z krajów ościennych przyjeżdża do Polski pracować na polach, szczególnie w sektorze warzywno-owocowym.
  • Gastronomia: w restauracjach, kawiarniach i hotelach pracuje wielu obcokrajowców, zarówno jako kucharze, kelnerzy, jak i personel sprzątający.

Pracownicy z zagranicy – z jakich krajów?

W 2022 roku wojewodowie wydali 365 490 zezwoleń na pracę w Polsce cudzoziemcom ze 140 krajów świata, jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za zgodą przedstawicieli polskiego rządu najwięcej zezwoleń na pracę przyznano obywatelom Ukrainy (85 074 zezwolenia, tj. 23,3% ogółu). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Indii (41 640 zezwoleń, tj. 11,4%), a na trzecim Uzbekistanu (33 373 zezwolenia, tj. 9,1%).

W 2022 roku oprócz Ukraińców zezwolenia na pracę w Polsce najczęściej otrzymywali obywatele:

  • Azji Południowej (głównie: Indie, Nepal, Bangladesz),
  • Azji Środkowej (głównie: Uzbekistan, Turkmenistan),
  • Azji Wschodniej i Południowo Wschodniej (głównie: Filipiny, Indonezja, Wietnam),
  • Bliskiego Wschodu (głównie: Turcja).

Zagraniczni pracownicy w Polsce to już zjawisko powszechne. Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, ma ono zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne. Różnorodność kulturowa w niektórych przypadkach umożliwia wymianę wiedzy, przyczyniając się w swojej konsekwencji do rozwoju gospodarczego. Z drugiej zaś strony, może przysparzać wiele problemów, jak np. konflikty, wykorzystywanie, brak odpowiednich warunków pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawcy, społeczeństwo i władze mają ważną rolę do odegrania w tworzeniu przyjaznego i sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia.

Przeczytaj też:

  1. Jak napisać CV? Przyciągnij uwagę rekruterów!
  2. 7 zasad Work – Life Balance
  3. Wypalenie zawodowe – czy problem jest poważny?
Skip to content