Aktualności

Kodeks pracy: jakie zmiany w 2023 roku?

kodeks pracy

W 2023 roku kodeks pracy został mocno zaktualizowany. W ostatnim czasie, w wyniku rosnącej liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pojawiła się potrzeba dokonania zmian w przepisach dotyczących rynku pracy. Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu zmian w kodeksie pracy, które bez wątpienia wpłyną na codzienne życie pracowników i warunki ich zatrudnienia.

Kodeks pracy – minimalna stawka godzinowa

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2023 roku jest zwiększenie minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa wzrosła z do 22,80 złotych brutto na godzinę. Oznacza to, że pracownicy, zarabiający minimalną stawkę godzinową będą mogli liczyć na 16,41 złotych netto. Co więcej, w połowie 2023 roku, bo już od 1 lipca, minimalna stawka godzinowa wzrośnie ponownie. Tym razem do poziomu 23,50 złotych brutto. Zwiększenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu poprawienie sytuacji finansowej pracowników, którzy z powodu szalejącej inflacji staje się coraz gorsza.

Umowa na czas nieokreślony

Kolejną ważną zmianą w kodeksie pracy jest wprowadzenie limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony. Od 1 stycznia 2023 roku umowa o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego czasu pracownik powinien otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony. Ograniczenie czasowe umów o pracę na czas określony ma na celu ochronę pracowników przed nadmiernie długimi okresami zatrudnienia na tym samym stanowisku bez perspektyw na stałe zatrudnienie.

Praca zdalna

Kolejną ważną zmianą w kodeksie pracy jest wprowadzenie możliwości pracy zdalnej na stałe. Od 1 stycznia 2023 roku pracownik może pracować zdalnie na stałe, jeśli uzgodni to z pracodawcą. Wśród nowych przepisów zostały poruszone takie kwestie, jak m.in. ekwiwalent za media (prąd, woda), możliwość sprawdzenia trzeźwości pracownika czy zapewnienie materiałów i narzędzi pracy. Zmiana ma na celu dostosowanie kodeksu pracy do nowych realiów wynikających z pandemii COVID-19, która spowodowała, że wiele firm i pracowników musiało przenieść się z stacjonarnego biura do domu.

Nowe rodzaje urlopu

Dodatkową zmianą są przepisy regulujące urlop. Od 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie dwa rodzaje urlopu. Mowa tutaj o urlopie opiekuńczym i urlopie z powodu siły wyższej. To ponadplanowe 7 dni wolnych od pracy. do Kodeksu pracy zostało wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Z urlopu opiekuńczego będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. To dodatkowe 5 dni wolnych. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu.

Skip to content