Aktualności

Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym trzeba pamiętać?

wypowiedzenie umowy

Dobrowolne odejście z obecnego miejsca pracy to zawsze wyjątkowo ważna decyzja. Chcąc zrobić to prawidłowo, należy zwrócić na kilka istotnych szczegółów. Jakich? Spieszymy z odpowiedzią. Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oficjalny ruch w stronę ostatecznego rozstania się z dotychczasowym pracodawcą. Tego typu dokument jest wyrażeniem jednostronnej woli albo pracownika, albo pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – okres wypowiedzenia

Opierając się na przepisach Kodeksu Pracy można się dowiedzieć, że każdy pracownik, niezależnie od wykonywanego zawodu, ma prawo do wypowiedzenia swojej umowy o pracę. Różnice widoczne są jedynie w długości okresu owego wypowiedzenia. Dostępne możliwości zależne są od rodzaju umowy i czasu jej trwania.

  1. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – długość okresu wypowiedzenia waha się od 3 dni roboczych do 2 tygodni. Należy przy tym pamiętać, że umowa na okres próbny nie można trwać dłużej niż trzy miesiące.
  2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy) lub miesiąc (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata) lub 3 miesiące (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 3 lata).
  3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia równa się długości okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony, jednak tym razem „rozstanie” musi nastąpić z ważnych i udokumentowanych przyczyn – przynajmniej ze strony pracodawcy.

Jeśli nasz okres wypowiedzenia liczymy w tygodniach, wówczas trwa on od niedzieli do niedzieli. Z kolei okres wypowiedzenia w miesiącach zaczyna się ostatniego dnia danego miesiąca. Dla przykładu:

Pracownik Marek zdecydował się na zrezygnowanie z pracy. Swoje wypowiedzenie na ręce przełożonego złożył 1 lutego. Dodajmy, że u obecnego przełożonego pracował on od pięciu lat. Wynika z tego, że jego okres wypowiedzenia zakończy się 31 maja, a więc faktycznie po czterech miesiącach.

Chcąc zrezygnować z pracy szybciej i bez zbędnych komplikacji, można poprosić o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Tego typu opcja coraz częściej wykorzystywana jest przez polskich pracowników, jak i pracodawców. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas każda ze stron musi przystać na ten warunek.

Co zawrzeć w dokumencie?

Myśląc o zrealizowaniu wypowiedzenia umowy o pracę, należy podkreślić, że powinno ono mieć formę pisemną. Da to pewność pracownikowi, że pracodawca nie zmieni warunków rozstania po jego wcześniejszym uzgodnieniu. Dokument powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika, jego adres (w lewym górnym rogu);
  • nazwa firmy, adres siedziby (w prawym górnym rogu);
  • na środku napis: „Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”;
  • zdanie: „Wypowiadam umowę o pracę z dnia (tutaj podać dzień, miesiąc i rok) zawartą pomiędzy (imię i nazwisko pracownika) a (nazwa pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym (okres)/na mocy porozumienia stron z okresem wypowiedzenia wynoszącym (czas lub proponowany ostatni dzień pracy)”;
  • należy podpisać się, a na dole, po lewej stronie dokumentu pozostawić miejsce na podpis pracodawcy;

Podsumowując, jak widzimy, wypowiedzenie umowy o pracę jest banalnie proste i stosunkowo szybkie w realizacji. Przysłowiowy „haczyk” ujawnia się dopiero w konsekwencjach tej decyzji. Aby nie popełnić nieodwracalnego błędu należy ten krok bardzo dokładnie i odpowiedzialnie przemyśleć.

Skip to content