Aktualności

Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?

rozwój osobisty

Rozwój osobisty – nie bez przyczyny mówi się, że człowiek uczy się całe życie. Dążenie do upragnionych celów często trwa wiele lat, przez co kształtuje się też charakter. Mimo wszelkiego rodzaju przeciwności losu, jakie na co dzień napotykamy na swojej drodze, warto być nieustępliwym i stale ulepszać siebie jako jednostkę. Mówiąc o rozwoju, mamy na myśli przede wszystkim rozwój zawodowy.

Rozwój osobisty – co to takiego?

Jeśli chodzi o rozwój osobisty, definicja tego terminu nie jest jednoznaczna. Mianem tym określa się najczęściej podejmowanie działań, których celem jest dążenie do osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału. W praktyce oznacza to stopniowe i regularne ulepszanie siebie, a co za tym idzie, również usprawnianie jakości życia. Dotyczy to wielu jego obszarów, zaczynając od społecznego poprzez emocjonalny, a kończąc na zawodowym.

Rozwój osobisty można więc odbierać jako szeroko pojęta przyswajanie wiedzy, która w szerszej perspektywie może zostać wykorzystania do zastosowanie w życiu każdej jednostki. To wszystko z całą pewnością może prowadzić do pełnego samozadowolenia i realizacji wszelkich planów czy zamierzeń. Każdy z nas ma jakieś marzenia, jednak nie wszyscy wierzą w ich spełnienie.

Rozwój zawodowy

Rozwój osobisty to na tyle szerokie pojęcie, że aż trudno jednoznacznie przypisać je do konkretnej dziedziny życia. Jednymi z ważniejszych są tu nowe umiejętności czy zdolności komunikacyjne. Chcąc rozwijać się na polu zawodowym, w pierwszej kolejności należy skrupulatnie zaplanować swoje przyszłe działania. Bez szczegółowego planu trudno o urzeczywistnienie swoich marzeń. Każdy wartościowy cel wymaga przejścia niezwykle trudnej i krętej drogi. Przezwyciężenie każdej kolejnej przeszkody kształtuje i wzmacnia nasz charakter.

Mówiąc o rozwoju zawodowym w pracy, można wymienić:

  • szkolenia tematyczne
  • zaangażowanie w nowe projekty
  • wszelkiego rodzaju działania dodatkowe (wybiegające poza podstawowe obowiązki zawodowe)

Choć nie każda firma daje wszystkie powyższe możliwości, ich realizacja zależy przede wszystkim od naszych chęci. Nawet jeśli twój pracodawca nie oferuje darmowych szkoleń, zawsze możesz przystąpić do nich na własną rękę. Fakt, wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów, ale w przyszłości może się to zwrócić z nawiązką. Każda nowa umiejętność czy poszerzona wiedza daje większe pole negocjacyjne na rynku pracy.

Zawodowe samodoskonalenie to nie tylko wiedza, ale i umiejętności interpersonalne. Nawet jeśli będziesz posiadał wystarczające kwalifikacje, a nie będziesz potrafił skutecznie komunikować się z współpracownikami, nie osiągniesz zamierzonych celów. Wzorowa interlokucja nie tylko usprawni wykonywanie obowiązków służbowych, ale i wpłynie na pozytywną atmosferę w pracy.

Motywacja a rozwój osobisty – jak to się łączy?

Jeśli chcemy, aby pracownicy wykonywali swoje obowiązki z najwyższą starannością i uśmiechem na twarzy, z całą pewnością nie wolno zapomnieć o odpowiednim zmotywowaniu ich. W czasach, kiedy pieniądz rządzi światem, trudno o skuteczniejszą motywację niż wysoka stawka wynagrodzenia.

Motywacja do pracy z biegiem czasu przerodzi się też w wewnętrzną chęć nieustannego rozwoju. Świadomość własnej wartości i rozumienie swojej roli w społeczeństwie sprawia, że dany pracownik efektywnie wykorzystuje swoją energię, a przy tym rozwija nie tylko siebie, ale i firmę w której pracuje. Korzyści z takiego stanu rzeczy osiągają wszystkie strony rynku pracy. Wydaje się, że jest to wystarczający argument do tego, aby stale się rozwijać i dążyć do realizacji wszystkich swoich marzeń.

Skip to content