BYBRID RECRUITMENT

Video chat on a laptop. The man on the screen is trying to explain something.

Rekrutacja hybrydowa to istny komfort dla przedsiębiorcy. Pozwala na przeprowadzenie procesu pozyskiwania pracowników w każdej branży. Oferujemy profesjonalną rekrutację polskich pracowników o najlepszych kwalifikachach, pozostawiając KLientowi ostateczny wybór pracownika.

Nasza usługa jest skonstruowana w sposób praktyczny dla Klienta, bowiem nie wymagamy płatności z góry czy też zaraz po zakończonym procesie. Całkowity koszt rekrutacji rozkładamy na kilka miesięcy w równych częściach, a płatność uzależniamy dodatkowo od tego czy wybrany pracownik przynosi korzyści firmie.

Virtual applications are on the background of the laptop. Human hands are also visible.
  • success fee – payment after the candidate is hired
  • fair recruitment – employee’s resignation = waiver of payment for service
  • hybrid mechanism of service billing – guaranteeing low monthly recruitment costs, depending on employee availability
  • access to dozens of channels and latest recruitment methods
  • nationwide recruitment
  • a dedicated recruiter or team of recruiters
  • advanced on-line recruitment system
  • access to a database of candidates in any industry
  • advanced personal data processing safety policy
contact us
Skip to content