Proszę o kontakt

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InWork Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail, w celu kontaktu z pracownikiem InWork Sp. z o.o. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest InWork Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 19A/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza (KRS: 0000450165). 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez InWork Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu kontaktu z pracownikiem InWork Sp. z o.o. 3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu. 4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie InWork Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy biuro@inwork.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania. 5. Dane osobowe są udostępniane przez InWork Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z InWork Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.