kodeks pracy

W 2023 roku kodeks pracy został mocno zaktualizowany. W ostatnim czasie, w wyniku rosnącej liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pojawiła się potrzeba dokonania zmian w przepisach dotyczących rynku pracy. Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu zmian w kodeksie pracy, które bez wątpienia wpłyną na codzienne życie pracowników i warunki ich zatrudnienia.

Kodeks pracy – minimalna stawka godzinowa

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w 2023 roku jest zwiększenie minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa wzrosła z do 22,80 złotych brutto na godzinę. Oznacza to, że pracownicy, zarabiający minimalną stawkę godzinową będą mogli liczyć na 16,41 złotych netto. Co więcej, w połowie 2023 roku, bo już od 1 lipca, minimalna stawka godzinowa wzrośnie ponownie. Tym razem do poziomu 23,50 złotych brutto. Zwiększenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu poprawienie sytuacji finansowej pracowników, którzy z powodu szalejącej inflacji staje się coraz gorsza.

Umowa na czas nieokreślony

Kolejną ważną zmianą w kodeksie pracy jest wprowadzenie limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony. Od 1 stycznia 2023 roku umowa o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego czasu pracownik powinien otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony. Ograniczenie czasowe umów o pracę na czas określony ma na celu ochronę pracowników przed nadmiernie długimi okresami zatrudnienia na tym samym stanowisku bez perspektyw na stałe zatrudnienie.

Praca zdalna

Kolejną ważną zmianą w kodeksie pracy jest wprowadzenie możliwości pracy zdalnej na stałe. Od 1 stycznia 2023 roku pracownik może pracować zdalnie na stałe, jeśli uzgodni to z pracodawcą. Wśród nowych przepisów zostały poruszone takie kwestie, jak m.in. ekwiwalent za media (prąd, woda), możliwość sprawdzenia trzeźwości pracownika czy zapewnienie materiałów i narzędzi pracy. Zmiana ma na celu dostosowanie kodeksu pracy do nowych realiów wynikających z pandemii COVID-19, która spowodowała, że wiele firm i pracowników musiało przenieść się z stacjonarnego biura do domu.

Nowe rodzaje urlopu

Dodatkową zmianą są przepisy regulujące urlop. Od 26 kwietnia 2023 roku weszły w życie dwa rodzaje urlopu. Mowa tutaj o urlopie opiekuńczym i urlopie z powodu siły wyższej. To ponadplanowe 7 dni wolnych od pracy. do Kodeksu pracy zostało wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Z urlopu opiekuńczego będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. To dodatkowe 5 dni wolnych. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu.

Przeczytaj też:

 1. Nowoczesne metody rekrutacji – czy znasz wszystkie?
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 3. Jak inflacja wpłynie na polski rynek pracy?
nowoczesne metody rekrutacji

Rekrutacja pracowników to nieodłączny element działalności każdej firmy, bez względu na jej rozmiar czy branżę. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się trendami w świecie pracy, pojawiają się jednak nowoczesne metody rekrutacji, które pozwalają na jeszcze bardziej efektywne i precyzyjne dobieranie pracowników.

Nowoczesne metody rekrutacji – rekrutacja internetowa

Jedną z najbardziej popularnych i jednocześnie nowoczesnych metod rekrutacji jest rekrutacja internetowa. Co nie jest zaskoczeniem, wykorzystuje ona Internet i inne narzędzia cyfrowe do pozyskiwania i selekcjonowania kandydatów. Najkrótszą drogą do przyszłych pracowników są strony internetowe o charakterze portali pracy, oferujące szeroki zakres platform rekrutacyjnych. Dzięki nim możliwe jest szybkie i skuteczne publikowanie ofert pracy, zbieranie aplikacji i ich późniejsza weryfikacja.

Sztuczna inteligencja

Kolejną nowoczesną metodą rekrutacji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na automatyzację wielu procesów rekrutacyjnych, takich jak zbieranie aplikacji czy preselekcja kandydatów. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, takich jak przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy ocenianie umiejętności miękkich kandydatów.

Gamifikacja

Coraz większą popularnością cieszą się także metody rekrutacji oparte na gamifikacji. Polegają one na wykorzystaniu elementów gier do przyciągania uwagi i motywowania kandydatów do aplikowania na stanowisko. Na przykład, można przygotować symulację zadania, które pracownik będzie musiał wykonać na danym stanowisku. Dzięki temu można ocenić jego umiejętności.

Wideorozmowy

Inną nowoczesną metodą rekrutacji jest wykorzystanie wideo rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki narzędziom do wideokonferencji można przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na odległość. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z organizacją spotkania na żywo oraz na przeprowadzenie rozmowy z kandydatami z różnych części kraju czy świata.

Media społecznościowe

Ostatnią, ale nie mniej ważną nowoczesną metodą rekrutacji jest wykorzystanie social media. Platformy społecznościowe takie jak LinkedIn, Facebook czy Twitter pozwalają na skuteczne pozyskiwanie i selekcjonowanie kandydatów. Można tam publikować oferty pracy, prowadzić kampanie reklamowe oraz pozyskiwać informacje o kandydatach i ich doświadczeniu zawodowym.

Podsumowując, szybko zmieniający się się świat pracy wymusza wprowadzanie coraz nowszych metod rekrutacji. Pozytywne skutki tego typu innowacyjności zauważalne są na wielu płaszczyznach, a przedsiębiorstwa korzystające z nich z powodzeniem mogą optymalizować koszty i poprawiać swój wizerunek.

Przeczytaj też:

 1. InWork w gronie laureatów
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 3. Rynek pracy: nowa pensja minimalnaMiło nam poinformować, że InWork Sp. z o.o. znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu „Diamenty Miesięcznika Forbes” 2023, na liście firm o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa.

To coroczny tytuł dla organizacji, które najskuteczniej zarządzały swoimi działaniami w ostatnich 3 latach. Aby zyskać prestiżowe wyróżnienie i znaleźć się w rankingu laureatów sporządzanej raz do roku listy Diamenty Miesięcznika Forbes, należy dowieść swojej skuteczności w budowaniu silnej marki i zwiększaniu wartości biznesu, co w obecnych czasach globalnego kryzysu ekonomicznego nie jest łatwe.

Lista Diamentów Forbesa opracowana jest przez firmę Dun & Bradstreet Sp. z o.o. na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową.

Na podstawie zebranych informacji tworzy bazy przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności. Firmy spełniające warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędzania i inwestowania, który wprowadzono w Polsce w 2019 roku. Celem PPK jest zachęcenie pracowników do oszczędzania na emeryturę poprzez dobrowolne wpłaty na indywidualne konta emerytalne.

Pracownicze Plany Kapitałowe – koszty

pieniądze emerytalne

  pieniądze emerytalne

Każdy pracownik, który jest objęty programem, ma swoje indywidualne konto emerytalne, na które regularnie wpłacane są składki potrącane z wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest do regularnych wpłat na konto pracownika wynoszących minimum 1,5% jego wynagrodzenia, zaś pracownik wpłaca równowartość 2% pensji. PPK to mechanizm mający na celu zwiększenie świadomości finansowej pracowników i zachęcenie ich do regularnego oszczędzania.

Korzyści dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe są korzystne dla pracowników z kilku powodów. Przede wszystkim, dzięki temu programowi, pracownicy będą mogli poprawić swoją sytuację finansową.

Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że PPK są opłacalne. Wszystko uwarunkowane jest indywidualną sytuacją pracownika. W niektórych przypadkach prawne uwarunkowania PPK mogą być korzystne, w innych zaś nie.

Ryzyko związane z korzystaniem z programu

Mówiąc o niekorzystnych skutkach korzystania z PPK, można wymienić:

 • brak gwarancji utrzymania systemu w dłuższej perspektywie,
 • wpłata wiąże się z mniejszym wynagrodzeniem,
 • upolitycznienie programu – PPK to program rządowy,
 • ryzyko inwestycyjne,

Pracownicze plany kapitałowe – korzyści dla pracodawców

przedsiębiorca

        przedsiębiorca

Analizując PPK z perspektywy pracodawców, również i dla nich przynosi to wymierne korzyści. Program ten wspomaga budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Zarówno wewnątrz (w oczach pracowników), jak i na zewnątrz. Ponadto, wprowadzenie PPK zwiększa motywację pracowników i może poprawiać ciągłość zatrudnienia.

Podsumowując, Pracownicze Plany Kapitałowe to program umożliwiający budowanie bezpiecznej przyszłości milionów pracowników. Dzięki regularnym wpłatom do kont emerytalnych, pracownicy mogą mieć pewność, że po przejściu na emeryturę będą mieli wystarczająco dużo oszczędności. To pozwoli im na wewnętrzny spokój i cieszenie się życiem. O ile oczywiście do tego czasu program przetrwa, co zresztą wymieniliśmy w jednym z punktów niekorzystnych.

Przeczytaj też:

1. Rynek pracy: nowa pensja minimalna
2. Polski rynek pracy: wojna w Ukrainie a deficyt pracowników
3. Praca zdalna uregulowana. Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracypensja minimalna

W Polsce od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa 01pensja minimalna, która wynosi 3 490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w 2022 roku i oznacza to wzrost o 12,6 proc. Co więcej, od 1 lipca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie o kolejne 110 złotych i wyniesie 3600 złotych brutto.

Pensja minimalna a pracownicy

Podwyżka minimalnej płacy to ważne wydarzenie dla wielu pracowników w Polsce, którzy zarabiają na poziomie minimalnym lub nieco powyżej. Dla wielu z nich podwyżka ta może stanowić istotną poprawę ich sytuacji finansowej, choć oczywiście w wielu przypadkach wynagrodzenie to nadal będzie niewystarczające do godnego życia.

Płaca minimalna a pracodawcy

Dla pracodawców natomiast, podwyżka minimalnej płacy to dodatkowy koszt. Oznacza to, że będą musieli wyłożyć więcej pieniędzy na pensje swoich pracowników, co może wpłynąć na rentowność ich działalności. Z drugiej strony, wyższa płaca minimalna może przyczynić się do poprawy jakości pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, co w dłuższej perspektywie może być korzystne dla pracodawców.

Pensja minimalna w Europie

Podwyżka minimalnej płacy w Polsce jest również częścią szerszego trendu, który można obserwować w Europie i na świecie. Wiele krajów wprowadza coraz wyższe minimalne wynagrodzenie, aby poprawić sytuację pracowników o niskich dochodach. Jednocześnie, nie brakuje głosów krytykujących ten system, argumentujących że wysokie koszty pracy minimalnej wpływają negatywnie na rynek pracy.

Podwyżka minimalnej płacy w Polsce w 2023 roku to ważne wydarzenie dla wielu pracowników i pracodawców. Choć może stanowić istotną poprawę sytuacji finansowej dla niektórych, to wciąż pozostaje wiele osób, dla których wynagrodzenie minimalne jest zbyt niskie. Wprowadzenie wyższej płacy minimalnej może być krokiem w kierunku poprawy jakości życia dla wielu ludzi, ale równocześnie musi być zrównoważone z innymi czynnikami, takimi jak rynek pracy czy konkurencyjność firm.

Przeczytaj też:

1. Jak inflacja wpływa na polski rynek pracy?
2. Polski rynek pracy: wojna w Ukrainie a deficyt pracowników
3. Jak wygrać z lenistwem? 6 skutecznych sposobów

inflacja

Inflacja i spowolnienie gospodarcze sprawiają, że ponad połowa polskich pracowników obawia się o swoją sytuację finansową. Rosnące koszty utrzymania przekładają się m.in. na chęć podjęcia dodatkowego zatrudnienia.

Rosnąca inflacja

Obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Styczniowa inflacja wyniosła 17,2 proc. rok do roku. Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej przewiduje tylko 0,4 proc. wzrostu polskiego PKB. Wszystko to sprawia, że dotychczasowy rynek pracownika zaczyna przechodzić w rynek pracodawcy. Większość pracowników przestaje mieć nadzieję na podwyżkę. Do głosu dochodzi też strach przed redukcją zatrudnienia.

Inflacja coraz bardziej daje się we znaki Polakom. 60 proc. otwarcie przyznaje, że w ostatnim roku ich stopa życiowa uległa pogorszeniu. Pracownicy nie chcą bezczynnie siedzieć i czekać, aż sytuacja sama się poprawi. Decydują się na podjęcie dodatkowej pracy. Tak przynajmniej deklaruje co piąty ankietowany. Inni planują się przebranżowić. Wszystko na rzecz korzystniejszych warunków finansowych i stabilniejszego zatrudnienia.

Wzrost wynagrodzenia

wynagrodzenie

      wynagrodzenie

Zdecydowana większość pracujących Polaków liczy na podwyżkę w tym roku. Chęć motywowana jest przede wszystkim stale rosnącymi cenami żywności i usług. Swoje wnioski argumentują wysoką jakością pracy, ponieważ przekłada się ona na wymierne korzyści przedsiębiorstw.

Niestety, mimo uzasadnionych potrzeb, nie wszyscy pracodawcy przychylają się do wniosków pracowników. Ponad połowa wnioskodawców otrzymała mniejszą podwyżkę od tej, o którą wnioskowała. Zaledwie co trzeci ankietowany mógł poczuć się doceniony – jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Zbyt niskie zarobki mogą zmniejszyć stabilność zatrudnienia w obrębie firmy. Pracownicy, chcąc osiągnąć wyższe wynagrodzenia, chętniej niż do tej pory będą zmieniać pracodawców. Ci, którzy nie zdecydują się na ten krok, z mniejszą efektywnością będą wykonywać swoje obowiązki.

Emigracja zarobkowa

emigracja zarobkowa

 emigracja zarobkowa

Choć skutki globalnej inflacji dotknęły każdy kraj, Polacy z jeszcze większą sympatią wypowiadają się na temat emigracji zarobkowej. Chcąc podnieść swoje warunki bytowe, rozważają wyjazd do takich państw, jak Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania. Co niepokojące, wielu z nich myśli o pozostaniu tam na stałe.

W 2022 roku chęć wyjazdu zadeklarował co czwarty czynny zawodowo obywatel naszego kraju. Są to najczęściej osoby młode, specjalizujące się w szeroko rozumianych zawodach fizycznych. Za granicą chcieliby oni znaleźć zatrudnienie przede wszystkich w branży budowlanej, produkcyjnej lub w przemyśle. 

Przeczytaj też:

1. Polski rynek pracy: wojna w Ukrainie a deficyt pracowników
2. Praca zdalna uregulowana. Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy
3. Jak się przebranżowić?

polski rynek pracy

Polski rynek pracy potrzebuje więcej rąk do pracy. Skutecznym sposobem na wypełnienie tej luki wydają się pracownicy z Ukrainy. Znajdują oni zatrudnienie w takich zawodach jak spawacze, ślusarze czy kierowcy. Problemem może okazać się ich niechęć do pozostania w naszym kraju.  

Przeprowadzone badania wskazują, że co dziesiąty Ukrainiec pracujący w Polsce rozważa pozostanie w naszym kraju na stałe. Dlaczego większość planuje wrócić do ojczyzny? Podstawową przyczyną ich niechęci do zamieszkania w Polsce może okazać się powód migracji. O ile wcześniej mówiło się tylko o powodach ekonomicznych, teraz do głosu dochodzą te związane z wojną. Dodatkowo, sytuacja panująca w Ukrainie jeszcze bardziej zwiększyła w ludziach poczucie wewnętrznego patriotyzmu, przez co mają oni nadzieję na szybką stabilizację warunków życia w Ukrainie.

Zawody deficytowe

polski rynek pracy

zawody deficytowe

Polski rynek pracy w dalszym ciągu potrzebuje więcej rąk do pracy – tak przynajmniej wynika z raportów Barometr zawodów, jakie każdego roku powstają przy współpracy wojewódzkich urzędów pracy oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wyróżnia on zawody, w których odnotowuje się zwiększony deficyt pracowników.

Wśród 27. zawodów, jakie znalazły się w raporcie, aż 8 z nich charakteryzuje się długotrwałym niedoborem pracowników. Są to: kierowcy samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych, dekarze i blacharze budowlani, cieśle i stolarze budowlani, pielęgniarki i położne, operatorzy obrabiarek, spawacze i księgowi.

Utrzymujący się deficyt może wskazywać zarówno na gwałtowny rozwój branży, jak i na warunki nieodpowiadające pracownikom. Trzeba pamiętać, że większość z nich dużą uwagę przywiązuje do do kwestii pozapłacowych. Czasy, kiedy pracownik zwracał uwagę tylko na wysokość wypłaty już dawno minęły. Teraz pracodawcy rywalizują o pracowników. Rywalizację tę mogą wygrać oferując tzw. benefity pozapłacowe, jak np. karta multisport, prywatna opieka medyczna czy work-life balance.

Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, wydawało się, że polski rynek pracy nasyci się napływem wschodnich pracowników. Poniekąd jest to prawda. Niektóre z deficytów będą niwelowane, jednak charakter migracji systematycznie ulega zmianie. Tylko co 10 pracownik z Ukrainy deklaruje, że planuje zostać w Polsce na stałe. W porównaniu do poprzednich badań, jest to zmiana in minus o 9%.

Wolne miejsca pracy

deficyt pracowników

deficyt pracowników

Główny Urząd Statystyczny informuje, że obecnie największą ilość wolnych wakatów można dostrzec w przetwórstwie przemysłowym. Nieco mniej, ale też dużo, w handlu i naprawie samochodów. Górnictwo i wydobycie również odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników.

Polski rynek pracy a Ukraińcy

Napływ imigrantów – szczególnie z Ukrainy – nieznacznie poprawił sytuację polskiego rynku pracy. Stało się tak również za sprawą uproszczonej procedury zatrudnienia. Dzięki specustawie do podjęcia pracy wystarczy oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy.

Według szczegółowych statystyk najwięcej Ukraińców, bo aż 63,2 tysiąca, podjęło zatrudnienie w sektorze przemysłowym. Ponad połowa mniej, bo 31,7 tysiąca w gastronomii. Nieco mniej, bo 29,3 tysiąca, pracują jako kierowcy samochodów ciężarowych. Pozostałe zawody wykonywane przez naszych wschodnich sąsiadów to m.in. murarze (13,5 tys.), sprzątaczki biurowe i hotelowe (14,3 tys.), pakowacze ręczni (34,8 tys.) czy pracownicy budowlani (24 tys.).

Niewątpliwym plusem jest fakt, że niektóre z tych zawodów znajdują się wśród wcześniej wymienionych profesji deficytowych. Minusem z kolei to, że nowi pracownicy nie wiążą swojej przyszłości z Polską.

Przeczytaj też: 

 1. Jak wygrać z lenistwem? 6 skutecznych sposobów
 2. Relacje w firmie: 4 sposoby na ich poprawę
 3. PIT-2 teraz też dla zleceniobiorców

jak wygrać z lenistwem

Myślałeś kiedyś o założeniu własnego biznesu? Wpadłeś na genialny pomysł, ale go nie zrealizowałeś? Nie jesteś wyjątkiem. Chcąc znaleźć przyczynę naszych niepowodzeń, w pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak wygrać z lenistwem? Odpowiedź na to pytanie może rozwiązać wszystkie nasze dotychczasowe problemy. 

Motywacja – jak wyjaśniają psychologowie – to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w motywacji, powinniśmy skupić się na swoich obowiązkach akurat w tych momentach, kiedy ona się pojawia. Eksperci uważają, że wszystkie trudne do realizacji zadania należy wykonać w dobie chwilowego doładowania energetycznego Przykładowo, chcąc nauczyć się języka obcego, w chwili odczuwalnego zastrzyku energii zapiszmy się na kurs.

Jak wygrać z lenistwem? Planuj!

Co w sytuacji, kiedy motywacja obniży się poniżej produktywnego poziomu? W pierwszej kolejności stwórz szczegółowy plan działania. Możesz wykorzystać do tego kartkę papieru. Chcesz nauczyć się podstaw programowania? Ustal godzinę, o której oddasz się całkowicie temu zadaniu. Pozwoli to nie tylko na usystematyzowanie planu dnia, ale też wprowadzi dodatkowy spokój w twojej głowie.

Jedno zadanie, wiele zadanek…

Rozdziel wielkie zadanie na kilka mniejszych. Często sama świadomość skomplikowanego obowiązku odstrasza na tyle, że poddajemy się już na samym starcie. Stworzenie kilku lub kilkunastu mniejszych punktów instrukcji działania z całą pewnością pozwoli nam na efektywne zarządzenie czasem i energią, a tym samym zapobiegnie nadmiernemu zniechęceniu już na samym wstępie.

Priorytety

Zrezygnuj z multitaskingu. Dla tych, co nie wiedzą: jest to określenie jednoczesnej wielozadaniowości. Jak pokazują przeprowadzone badania, odejście od wykonywania kilku zadań w jednym czasie pozytywnie wpływa na samopoczucie i efektywność działania. Rozpraszając koncentrację zwiększamy poziom negatywnego stresu, co w konsekwencji oddali nas od upragnionego sukcesu.

Przeświadczenie o wykonywaniu trudniejszych zadań w pierwszej kolejności to mit. Musisz zająć się czymś, co prawdopodobnie nie zajmie ci dłużej niż kilka minut? Rozpocznij od tego nowy dzień! Małe sukcesy motywują najbardziej. Dzięki temu z jeszcze większą werwą i zadowoleniem przystąpisz do realizacji kolejnego, być może trudniejszego zadania. A pamiętajmy, pozytywne nastawienie to większa połowa sukcesu.

Aktywność fizyczna

Nic tak nie oczyszcza myśli, jak aktywność fizyczna. Badania dowodzą, że już 20 minut codziennego treningi wpływa na znaczącą poprawę samopoczucia i kondycję umysłu. Trenując codziennie, zmniejszamy wewnętrzny niepokój, poprawiamy jakość naszego snu, a za sprawą poprawy naszej odporności chronimy się przed wszelkiego rodzaju chorobami cywilizacyjnymi.

Jeśli – mimo wszystko – wyżej przedstawione korzyści nie skruszą naszego wewnętrznego lenistwa, znajdźmy kompana i motywujmy się wzajemnie! Już sama dana obietnica drugiej osobie nałoży na nas presję, przez co na pewno trudniej będzie nam rezygnować z nadchodzących wyzwań. Podobno nic tak dobrze nie smakuje, jak zdrowa sportowa rywalizacja.

Home-office

Choć na pierwszy rzut oka praca zdalna z domu wydaje się spełnieniem marzeń, nie wszyscy pracownicy preferują tego typu model pracy. Jak wiadomo, nasz dom to miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie spędzamy swój czas wolny. Z tego powodu może być nam trudniej o wykrzesanie z siebie większej dawki energii do sprostania wymaganiom intensywnej pracy. Ta komfortowa strefa kojarzy nam się ze spaniem, spożywaniem posiłków czy ulubionego serialu na Netflixie. Jak więc wygrać z lenistwem?

Chcąc osiągnąć najwyższy stopień produktywności w domu, nie zapomnij o przygotowaniu odpowiedniego stanowiska pracy. Praca przy stoliku kawowym z włączonym telewizorem w tle nie sprawdzi się w tym przypadku. Najlepszym wyborem okaże się wygodny fotel przy uporządkowanym biurku, a więc coś, na co możemy liczyć w większości biurowych miejsc pracy.

Więcej pracy, więcej korzyści

Co w sytuacji, kiedy chcemy zrezygnować z realizacji naszego celu? Jak wtedy radzić sobie z niechcianym lenistwem? Wówczas najlepiej pomyśleć o korzyściach, jakie czekają na nas po ukończeniu zadania. Często będą to pieniądze, podziw kolegów z pracy czy awans zawodowy. Jednak najważniejsze, żebyśmy sami od siebie wymagali. Chęć codziennego rozwoju w perspektywie czasu może sprawić, że w końcu zdobędziemy swój osobisty Mount Everest.

Przeczytaj też: 

1. Relacje w firmie. 4 sposoby na ich poprawę
2. Praca zdalna uregulowana. Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy
3. Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?

 

 

Relacje w firmie: 4 sposoby na ich poprawę

relacje w firmie

Energiczność i określony czynnik motywacyjny pozwalają na budowę zgranego i efektywnego zespołu. Organizacja odpowiednich warunków pracy przekłada się na relacje w firmie, a co za tym idzie – szybszy jej rozwój. Ważne, aby wzbudzać poczucie przynależności do przedsiębiorstwa nie tylko w czasie rekordowych zysków, ale też podczas kryzysu. Sprawdźmy więc co warto zrobić, aby pracownicy przychodzili do pracy z uśmiechem na twarzy.

Relacje w firmie

Biznes to ludzie i relacje między nimi. Jeśli zapomnimy o tym aspekcie, firma z całą pewnością nie wykorzysta w pełni swojego potencjału. Organizując wyjazdy integracyjne lub szkolenia sprawimy, że praca nie będzie kojarzyć się tylko z pracą. Budowa relacji pozwoli dostrzec we współpracownikach drugą rodzinę. A to bez wątpienia przełoży się na ich efektywność i terminowość.

Pandemia koronawirusa skutecznie utrudniła planowanie inicjatyw na rzecz zacieśniania relacji. Praca w formie zdalnej, zamknięte centra rozrywki czy masowe zwolnienia (w niektórych branżach) nie pozwalały spokojnie patrzeć w przyszłość. Ci, którzy jeszcze przed rozpoczęciem tego trudnego okresu odczuwali skutki wypalenia zawodowego, mieli prawo poczuć się jeszcze gorzej. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostawiać pracowników bez jakiegokolwiek wsparcia. Szczególnie w tych najbardziej kryzysowych sytuacjach.

W zdrowym ciele zdrowych duch

Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są pracownicy intelektualni. Dzieje się tak głównie ze względu na siedzący charakter pracy. W czasie wysiłku nasz organizm otrzymuje potężny zastrzyk endorfin, potocznie nazywanych hormonem szczęścia. Kiedy pracujemy przy biurku, nawet największe sukcesy nie są w stanie dostarczyć nam wystarczającej ilości tego hormonu.

Jak temu zaradzić? Najlepszym pomysłem wydaje się dofinansowywanie wszelkiego rodzaju aktywności pracowników poza godzinami pracy. Coraz więcej polskich firm przekonuje się do pakietu karty multisport. Decydując się na tego typu pozapłacowy benefit, umożliwiamy pracownikom skorzystania z ofert setek obiektów sportowych zlokalizowanych w całej Polsce. Możemy do nich zaliczyć m.in. siłownie, baseny, lodowiska, ścianki wspinaczkowe czy parki trampolin.

Stan psychiczny i emocjonalny

Oprócz utrzymania odpowiedniej aktywności fizycznej, należy zadbać też o stan psychiczny i emocjonalny. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dobrym pomysłem wydają się cykliczne spotkania z psychologiem. Czasy, kiedy korzystanie z pomocy specjalistów kojarzyło się z obciachem już dawno minęły. Teraz, podczas terapeutycznych zajęć pracownicy mogą poznać np. skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem. Na pewno pomogłoby im to w ich codziennej pracy.

Integracja pracowników

Spotkania integracyjne to coś, czego nie może zabraknąć w żadnym zgranym teamie. Jeśli tego typu inicjatywy nie są realizowane, relacje w firmie nie rozwiną się wystarczająco. Wbrew pozorom, nie chodzi o coś wyjątkowego. Wystarczy wspólne wyjście na pizzę, degustacja lokalnych trunków czy gra w kręgle.

Warto pamiętać, aby procesu organizacji spotkania integracyjnego nie zrzucać na barki pracowników. Zaprośmy ich i pozwólmy dobrze się bawić! Jeśli wszystko się uda, poczują się docenieni. To z kolei przełoży się na zwiększoną motywację do pracy.

Inicjatywy pracowników

Rozwinięciem ogólnotematycznych spotkań integracyjnych mogą być pewnego rodzaju kluby zainteresowań. Tym oto sposobem damy możliwość spotkania się pracownikom, którzy charakteryzują się tymi samymi zainteresowaniami. Dla przykładu, można pomyśleć o stworzeniu firmowej drużyny piłkarskiej. Wiele firm w Polsce zdecydowało się na to, przez co istnieją już całe turnieje dedykowane tylko dla firm.

W ostatnim czasie na popularności zyskują też gry planszowe. Jest to dobra alternatywa dla tych, którzy nie marzą o wielominutowym uganianiu się za piłką. Zdrowa rywalizacja nie tylko buduje relacje między współpracownikami, ale też dobroczynnie wpływa na pracę naszego mózgu, m.in. poprawiając koncentrację.

Przeczytaj też:

 1. Praca zdalna uregulowana. Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy
 2. PIT-2 teraz też dla zleceniobiorców
 3. Outsourcing – co to? Jego wady i zalety
praca zdalna

Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy. Jedną z kluczowych zmian jest praca zdalna. Co istotne, do tej pory polskie prawo nie regulowało praw i obowiązków związanych z wykonywaniem pracy poza siedzibą firmy. Teraz ma się to zmienić. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Praca zdalna

Prace nad nowelizacją przepisów kodeksu pracy prowadzono od dłuższego czasu. Pandemia koronawirusa pokazała, że tego typu forma postępu bez wątpienia jest konieczna, a wynikające z niej zalety z miażdżącą przewagą przewyższają wady. Tego, czego brakowało, to uregulowanej podstawy prawnej, która chroniłaby zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Praca zdalna – definicja terminu

Czym jest ‘praca zdalna’? Zgodnie z literą prawa, od 1 marca pracą zdalną określa się wykonywanie pracy we wcześniej wskazanej przez pracownika lokalizacji, innej niż siedziba firmy. Najczęściej – z oczywistych względów – będzie to prywatny dom lub mieszkanie. Aby móc rozpocząć tego typu formę pracy, najpierw powinniśmy poinformować o tym fakcie naszego pracodawcę. Zrobimy to wypełniając i składając odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Dodatkowo, w czasie pracy należy zadbać o możliwość komunikacji z przełożonym lub współpracownikami, wykorzystując do tego choćby środki telekomunikacyjne.

Tyle mówi teoria, a co to może oznaczać w praktyce? Przede wszystkim to, że w godzinach pracy powinniśmy fizycznie przebywać we wskazanym przez siebie miejscu, każdorazowo informując pracodawcę o ewentualnych zmianach. Praca w ulubionej kawiarni, domku letniskowym czy w każdym innym miejscu niż to, które określiliśmy w naszym wniosku o pracę zdalną, nie będzie możliwa.

Praca zdalna bez wyjątków

pracownik w ciąży

Wszystkie zasady naszej pracy zdalnej najlepiej ustalić już na samym początku współpracy. Kiedy zrobimy to przy okazji podpisywania samej umowy o pracę, nic na późniejszym etapie naszej pracy nie powinno nas zaskoczyć. Warto znać prawo, bo to – przynajmniej w tym przypadku – zdecydowanie stoi po stronie pracownika. I tak, pracodawca nie będzie mógł odrzucić naszego wniosku o pracę zdalną w następujących przypadkach:

 • pracownica jest w ciąży,
 • pracownik wychowuje dziecko, które nie ukończyło 4. roku życia,
 • pracownik opiekuje się nad członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownikowi, który jest rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (nawet po ukończeniu przez nie 18. roku życia),
 • pracownik jest rodzicem dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18. roku życia),

Oczywiście, w określonych warunkach, pracodawcy dalej będzie przysługiwało prawo do odrzucenia wniosku pracownika. Stanie się tak w przypadku stanowisk, których charakter nie sprawdzi się poza tradycyjnym stacjonarnym stanowiskiem pracy. Trudno sobie wyobrazić, aby ekspedientka w sklepie lub urzędnik przyjmujący petentów wykonywali swoją pracę w warunkach domowych. Decyzję odmowną – mimo wszystko – trzeba będzie przedstawić i odpowiednio uzasadnić w formie elektronicznej lub pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna na żądanie

Pracownik uzyska również prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Tego typu norma prawna ma zapewnić odpowiedni balans między obowiązkami zawodowymi a prywatnymi. Wśród przykładowych powodów skorzystania z tej możliwości wymienia się m.in. wcześniej nieprzewidziane zdarzenia, jak np. konieczność czasowej opieki nad członkiem rodziny.

Polscy przedsiębiorcy a praca zdalna

agencja pośrednictwa pracy

        agencja pracy

Jak pokazują dane, aż 84% Polaków jest zadowolona z możliwości, jakie daje im praca zdalna. Ponad połowa firm polskiego rynku pracy posiada zorganizowaną strukturę, umożliwiającą pracownikom pracę przynajmniej w trybie hybrydowym. Jak przekonuje Prezes zarządu agencji pracy InWork Sebastian Zelek, pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten trend.

Choć niektóre firmy umożliwiały pracę zdalną lub hybrydową jeszcze przed pandemią, ta poniekąd zmusiła do tego wszystkie pozostałe, które nie były przekonane. Myślę, że teraz, po tych wszystkich doświadczeniach, zdecydowana większość pracodawców dostrzega szereg zalet wynikających z tej formy pracy. Przynajmniej ja je dostrzegam i nasi pracownicy biurowi dostaną taką możliwość.

Nowe obowiązki pracodawcy

Aktualizacja przepisów nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Ci, oddelegowując pracowników na pracę zdalną, nie mogą zapomnieć o:

 • zapewnieniu materiałów i narzędzi do pracy,
 • gwarancji instalacji i serwisu narzędzi pracy lub pokryciu ich kosztów,
 • pokryciu kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych,
 • zapewnieniu pracownikom szkoleń i pomocy technicznej, minimum tych, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
 • ustaleniu wysokości ekwiwalentu finansowego za ewentualne wykorzystywanie prywatnych narzędzi do pracy,

Co ważne, pracodawca nie będzie dysponował dowolną formą rekompensaty elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przepisy mówią jasno – ekwiwalent ma być w formie pieniężnej, gdzie jednocześnie nie może on być wliczany do wynagrodzenia pracownika.

BHP w pracy zdalnej 

Prawdopodobnie to przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przysporzyły najwięcej problemów ustawodawcom. Choćby za sprawą faktu, że do tej pory obowiązek higienicznych i bezpiecznych warunków pracy spoczywał na barkach pracodawcy. O ile w siedziby firmy nie stanowi to problemu, o tyle w domu pracownika już tak. Dlatego – w przypadku pracy zdalnej – większa część obowiązków na tym polu przechodzi na pracownika.

I tak, wykonując zawodowe obowiązki z wysokości naszego prywatnego biurka, zobowiązani jesteśmy do m.in. zachowania czystości i bezpieczeństwa stanowiska pracy. Tak, aby coś lub ktoś nie wpłynął negatywnie na nasz organizacyjny ład.

Kontrola pracowników

Aby pracodawcy mogli w pełni zaufać pracownikom, ustawodawca umożliwi im możliwość przeprowadzania kontroli. Jej forma ma być ściśle określona w regulaminie, zaakceptowanym przez obie strony (pracownika i pracodawcy). Wykluczy to ewentualne nieporozumienia w czasie jej przeprowadzania.

Weryfikacji będą podlegać wszelkie kwestie związane z BHP i ochroną informacji (procedura ochrony danych osobowych). Co ważne, pracodawca przeprowadzi ją w miejscu zadeklarowanym jako miejsce wykonywania pracy, przez co pracownicy – w większości przypadków – będą zobowiązani do zaproszenia przełożonych do domu lub mieszkania.

Praca zdalna a trzeźwość pracownika

pijany pracownik

Niektórzy pracownicy pracujący w formie zdalnej niewłaściwie prowadzą się w czasie pracy. Faktycznie, spożycie „napoju bogów” – przynajmniej w przypadku zawodów kreatywnych – może mieć swoje pozytywne strony. Jednak prawo na to nie zezwala. Wszyscy pracownicy – niezależnie od wykonywanej profesji – w czasie pracy powinni być trzeźwi.

Nowelizacja kodeksu pracy przewiduje możliwość poddania kontroli trzeźwości pracownika. Zresztą, ten przepis już obowiązuje, bowiem wszedł w życie już 1 stycznia 2023 roku. Oprócz pracodawcy, tego typu kontrolę może przeprowadzić również policja.

Przeczytaj też:

1. Pit-2 teraz też dla zleceniobiorców
2. Outsourcing – co to? Jego wady i zalety
3. Benefity pozapłacowe dla pracowników. Jakie najlepsze?