ekwiwalent urlopowy

Ekwiwalent urlopowy to rekompensata wypłacana pracownikowi w zamian za niewykorzystany urlop. Jego wysokość zależy od kilku zmiennych. Dodatkowo, warto pamiętać, że pracownik ma prawo skorzystać z tego typu świadczenia tylko w przypadku odejścia z pracy. Jak obliczyć jego wysokość? Czy jest on obowiązkowy?

Według Kodeksu Pracy każdemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Mimo tego, czasami zdarza się tak, że etatowiec nie skorzysta z wszystkich dostępnych dni wolnych przed zakończeniem współpracy z daną firmą. Właśnie w tego typu przypadku zyskuje on prawo do otrzymania specjalnego ekwiwalentu. Kwota, jaka dodatkowo powinna pojawić się na naszym koncie, zależy przede wszystkim od wysokości wynagrodzenia i wartości specjalnego wskaźnika. O jakim wskaźniku mowa? O tym za chwilę.

Ekwiwalent urlopowy – co to takiego?

ekwiwalent urlopowy

ekwiwalent urlopowy

Ekwiwalent urlopowy to świadczenie finansowe wypłacane przez pracodawcę w wyjątkowych, prawnie przewidzianych sytuacjach. Aby móc się o nie ubiegać, pracownik powinien zakończyć współpracę z obecną firmą, a przy tym nie wykorzystać wszystkich przysługujących mu dni wolnych. Stanie się tak w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, bez chęci automatycznego przedłużenia.

Pamiętajmy, że finansowy ekwiwalent nie może być dobrowolnym wyborem pracownika (zamiast dni wolnych), jeśli ten w dalszym ciągu współpracuje z obecnym pracodawcą. Takie działanie byłoby niezgodne z literą prawa.

Czy ekwiwalent urlopowy jest obowiązkowy?

ekwiwalent urlopowy

umowa o pracę

Tak, ekwiwalent urlopowy jest obowiązkowy. Chyba, że pracownik razem z pracodawcą ustalą, że niewykorzystane do tej pory dni wolne zostaną wybrane w czasie obowiązywania następnej umowy (w tym samym miejscu pracy). Jest to dość częsta praktyka, jeśli weźmiemy pod uwagę umowy z ograniczeniem czasowym.

Obliczanie ekwiwalentu urlopowego

Obliczając wysokość ekwiwalentu urlopowego, trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych zmiennych. W pierwszej kolejności należy od wszystkich istniejących dni w danym roku odjąć niedziele, święta, a także pozostałe dni wolne. Później otrzymany wynik podzielić przez 12 (liczbę miesięcy). Nie zapominajmy też, że wartość ekwiwalentu urlopowego należy zawsze łączyć ze wskaźnikiem uwzględniającym kalendarz roku, w którym pracownik nabył prawo do świadczenia.

Dalsze rachunki również są dość banalne. Aby ustalić wysokość ekwiwalentu, należy podstawę jego wymiaru podzielić przez wskaźnik obowiązujący w danym roku, a następnie jeszcze raz podzielić, tym razem przez dobową normę czasu pracy.

Ekwiwalent – działania na przykładzie

Aby lepiej zobrazować omawiany temat, posłużmy się konkretnym przykładem. W 2021 roku mieliśmy 113 dni ustawowo wolnych od pracy. Idąc dalej, otrzymujemy następujące obliczenia:

365 dni (w roku) – 113 dni (wolne) = 252 dni;

252 dni ÷ 12 (miesiące w roku) = 21 (wskaźnik)

Załóżmy teraz, że obliczamy ekwiwalent urlopowy dla pracownika zarabiającego miesięcznie 5000 złotych brutto – pracującego 8 godzin dziennie, który nie wykorzystał 25 dni przysługującego mu urlopu. Obliczenia klarują się następująco:

5000 złotych ÷ 21 (wskaźnik) = 238,1 złotych

238,1 złotych ÷ 8 (godziny) = 29,76 złotych

29,76 złotych x 200 (godzin) = 5952 złotych

 

Uwaga! Podany wynik określa kwotę BRUTTO!

Przeczytaj też:

 1. Zmiana pracy – czy warto się przebranżowić?
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym trzeba pamiętać?
 3. Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?

 

 

zmiana pracy

Praca w jednym miejscu przez całe życie obecnie staje się rzadkością. Współczesny rynek pracy skłania wielu pracowników do elastyczności. Chcąc się rozwijać, trzeba ryzykować i dlatego zmiana pracy może okazać się strzałem w dziesiątkę. Podpowiadamy, jak skutecznie tego dokonać.

Każdy, kto choć raz zmieniał pracę, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kwestii tej nie można zaliczyć do najłatwiejszych. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę kompleksową zmianę zawodu. Niepewność z tym związana może przyprawić o zawrót głowy. Jeśli zdecydujemy się na taki krok w późniejszych latach naszego życia, postanowienie może być jeszcze trudniejsze do zrealizowania.

Zmiana pracy – kiedy warto zaryzykować?

zmiana pracy

zmiana pracy

Choć zmiana pracy niewątpliwie wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, nie warto rezygnować z takiego kroku. Oczywiście, o ile mamy wystarczające i uzasadnione powody. Jednymi z najpoważniejszych mogą być:

 • wypalenie zawodowe;
 • nadmierne zmęczenie fizyczne;
 • wewnętrzne zniechęcenie do pełnionych obowiązków;
 • brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego;
 • niezadowolenie z obecnego wynagrodzenia i brak możliwości podwyżki;

Dodatkowo, o zmianie profesji należy też pomyśleć w sytuacji, kiedy świadomie dostrzegamy zdecydowanie większy potencjał w zawodach, które znamy z naszego najbliższego otoczenia znajomych. Wyższa pensja, możliwości ciągłego rozwoju, atrakcyjniejszy system pracy – to wszystko może sprawić, że w końcu zaczniemy zazdrościć innym;

Kolejny zawód – co wybrać, aby być zadowolonym?

zmiana pracy

ryzyko zawodowe

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, od razu należy zaznaczyć, że nie ma na to jednej skutecznej recepty. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danego pracownika. Fakt, że każdy chce zarabiać więcej, nie powinien być tutaj decydujący.

Jak powszechnie wiadomo, branża IT gwarantuje względnie satysfakcjonujące wynagrodzenia. Idąc tym tropem, każdy, kto marzy o zmianie pracy na lepszą, w pierwszej kolejności powinien pomyśleć właśnie o tym zawodzie. Nic bardziej mylnego. Nie dość, że będzie nas to kosztować masę czasu przeznaczonego na zdobycie specjalistycznej wiedzy, to w dodatku nie jest to praca dla każdego. Ktoś, kto najlepiej sprawdza się w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, nie poczuje spełniającej satysfakcji z nieustannego siedzenia przed komputerowym ekranem. Zastanawiając się nad wyborem przyszłego zajęcia, należy to wziąć pod uwagę.

Jak nie popełnić błędu?

zmiana pracy

satysfakcja

Obojętnie na jaki zawód ostatecznie się zdecydujemy, ogólny schemat przebranżowienia zazwyczaj wygląda bardzo podobnie. Aby wszystko zakończyło się po naszej myśli, powinniśmy zastosować się do następujących podpowiedzi:

 • przeanalizuj swoje dotychczasowe sukcesy zawodowe;
 • odpowiedz sobie na pytanie: co potrafisz?
 • rozpoznaj swoje mocne i słabsze strony
 • podsumuj, które obecne obowiązki lubisz wykonywać, a które wręcz przeciwnie
 • zdefiniuj swój priorytet (zmiana współpracowników, lokalizacja firmy, system pracy, wyższe wynagrodzenie itp.);
 • zaplanuj kilka możliwych do osiągnięcia ścieżek kariery zawodowej;
 • krok po kroku i cierpliwie zdobywaj umiejętności, które z całą pewnością będą Ci potrzebne do wykonywania obowiązków w przyszłej pracy;
 • wzorowo przygotuj swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny);
 • cierpliwie czekaj, a oczekiwane efekty nadejdą;

Wszystkie powyższe punkty przypominają, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy kowalami swojego losu. Nikt nas nie zmusza do „zarabiania na chleb” w konkretnym miejscu pracy. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z naszej obecnej sytuacji zawodowej, warto zastanowić się nad jej zmianą. Skrupulatnie planując i cierpliwie dążąc do wcześniej wyznaczonego celu, jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko.

Przeczytaj też:

1. Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym trzeba pamiętać?
2. Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?
3. Head Hunter – nowoczesne stanowisko pracy. Jak nim zostać?

wypowiedzenie umowy

Dobrowolne odejście z obecnego miejsca pracy to zawsze wyjątkowo ważna decyzja. Chcąc zrobić to prawidłowo, należy zwrócić na kilka istotnych szczegółów. Jakich? Spieszymy z odpowiedzią. Wypowiedzenie umowy o pracę w pigułce.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oficjalny ruch w stronę ostatecznego rozstania się z dotychczasowym pracodawcą. Tego typu dokument jest wyrażeniem jednostronnej woli albo pracownika, albo pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – okres wypowiedzenia

wypowiedzenie umowy

   wypowiedzenie umowy

Opierając się na przepisach Kodeksu Pracy można się dowiedzieć, że każdy pracownik, niezależnie od wykonywanego zawodu, ma prawo do wypowiedzenia swojej umowy o pracę. Różnice widoczne są jedynie w długości okresu owego wypowiedzenia. Dostępne możliwości zależne są od rodzaju umowy i czasu jej trwania.

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – długość okresu wypowiedzenia waha się od 3 dni roboczych do 2 tygodni. Należy przy tym pamiętać, że umowa na okres próbny nie można trwać dłużej niż trzy miesiące.
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy) lub miesiąc (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata) lub 3 miesiące (jeśli pracownik pracuje dłużej niż 3 lata).
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – długość okresu wypowiedzenia równa się długości okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony, jednak tym razem „rozstanie” musi nastąpić z ważnych i udokumentowanych przyczyn – przynajmniej ze strony pracodawcy.

Jeśli nasz okres wypowiedzenia liczymy w tygodniach, wówczas trwa on od niedzieli do niedzieli. Z kolei okres wypowiedzenia w miesiącach zaczyna się ostatniego dnia danego miesiąca. Dla przykładu:

Pracownik Marek zdecydował się na zrezygnowanie z pracy. Swoje wypowiedzenie na ręce przełożonego złożył 1 lutego. Dodajmy, że u obecnego przełożonego pracował on od pięciu lat. Wynika z tego, że jego okres wypowiedzenia zakończy się 31 maja, a więc faktycznie po czterech miesiącach.

Chcąc zrezygnować z pracy szybciej i bez zbędnych komplikacji, można poprosić o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Tego typu opcja coraz częściej wykorzystywana jest przez polskich pracowników, jak i pracodawców. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas każda ze stron musi przystać na ten warunek.

Co zawrzeć w dokumencie?

wypowiedzenie umowy

                   finanse

Myśląc o zrealizowaniu wypowiedzenia umowy o pracę, należy podkreślić, że powinno ono mieć formę pisemną. Da to pewność pracownikowi, że pracodawca nie zmieni warunków rozstania po jego wcześniejszym uzgodnieniu. Dokument powinien zawierać:

 •  imię i nazwisko pracownika, jego adres (w lewym górnym rogu);
 • nazwa firmy, adres siedziby (w prawym górnym rogu);
 • na środku napis: „Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”;
 • zdanie: „Wypowiadam umowę o pracę z dnia (tutaj podać dzień, miesiąc i rok) zawartą pomiędzy (imię i nazwisko pracownika) a (nazwa pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym (okres)/na mocy porozumienia stron z okresem wypowiedzenia wynoszącym (czas lub proponowany ostatni dzień pracy)”;
 • należy podpisać się, a na dole, po lewej stronie dokumentu pozostawić miejsce na podpis pracodawcy;

Podsumowując, jak widzimy, wypowiedzenie umowy o pracę jest banalnie proste i stosunkowo szybkie w realizacji. Przysłowiowy „haczyk” ujawnia się dopiero w konsekwencjach tej decyzji. Aby nie popełnić nieodwracalnego błędu należy ten krok bardzo dokładnie i odpowiedzialnie przemyśleć.

Przeczytaj też:

 1. InWork organizuje zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie
 2. Rozwój osobisty – jak wpływa na naszą pracę?
 3. Head Hunter – nowoczesne stanowisko pracy. Jak nim zostać?

 

zbiórka

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie mają miejsce w konsekwencji rosyjskiej napaści na Ukrainę, Agencja Pracy InWork postanowiła podjąć wszelkiego rodzaju działania pomocowe zarówno na rzecz przybywających do naszego kraju uchodźców, jak i pozostałych na Ukrainie żołnierzy i ludności cywilnej. Organizujemy ogólnopolską zbiórkę rzeczową, która ma na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ludzi uciekających przed wojną.

Motywem przewodnim organizowanej zbiórki jest pomoc ukraińskim uchodźcom, którzy uciekając przed horrorem wojny nie zabrali ze sobą praktycznie nic. W szczególności prosimy o:

 • słodycze
 • kawę (rozpuszczalną, parzoną)
 • kołdry lub poduszki
 • inne rzeczy spożywcze (najlepiej z długą datą ważności)

Dary można przekazywać do naszego stacjonarnego biura zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) przy ulicy Marii Konopnickiej 19A/1. Potrzebne artykuły można dostarczyć też za pomocą przesyłki kurierskiej. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt e-mail: biuro@inwork.pl lub bezpośrednio telefonicznie z naszymi konsultantami (w godz. 08:00 – 18:00).

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się obecnie u naszych wschodnich sąsiadów. Chcemy dołożyć też swoją cegiełkę w pomocy tym, którzy jej teraz najbardziej potrzebują. Po konsultacji z lokalnymi organizacjami humanitarnymi, postawiliśmy głównie na zbiórkę artykułów spożywczych, które z całą pewnością okażą się niezbędne, aby w godny sposób ugościć szukających u nas schronienia – wyjaśnia prezes zarządu, Sebastian Zelek.

Dodatkowo, już wcześniej udało nam się zakupić sporą ilość apteczek pierwszej pomocy, które swoje przeznaczenie mają znaleźć na terenach bezpośredniego zagrożenia walkami z rosyjskim okupantem. Informowaliśmy o tym na naszym fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook. Nie chcemy na tym poprzestać, dlatego zachęcamy do dalszego szerzenia dobra, które – jak wiadomo – zawsze powraca ze zdwojoną siłą!

 

rozwój osobisty

Rozwój osobisty – nie bez przyczyny mówi się, że człowiek uczy się całe życie. Dążenie do upragnionych celów często trwa wiele lat, przez co kształtuje się też charakter. Mimo wszelkiego rodzaju przeciwności losu, jakie na co dzień napotykamy na swojej drodze, warto być nieustępliwym i stale ulepszać siebie jako jednostkę. Mówiąc o rozwoju, mamy na myśli przede wszystkim rozwój zawodowy.

Rozwój osobisty – co to takiego?

rozwój osobisty

rozwój osobisty

 

Jeśli chodzi o rozwój osobisty, definicja tego terminu nie jest jednoznaczna. Mianem tym określa się najczęściej podejmowanie działań, których celem jest dążenie do osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału. W praktyce oznacza to stopniowe i regularne ulepszanie siebie, a co za tym idzie, również usprawnianie jakości życia. Dotyczy to wielu jego obszarów, zaczynając od społecznego poprzez emocjonalny, a kończąc na zawodowym.

Rozwój osobisty można więc odbierać jako szeroko pojęta przyswajanie wiedzy, która w szerszej perspektywie może zostać wykorzystania do zastosowanie w życiu każdej jednostki. To wszystko z całą pewnością może prowadzić do pełnego samozadowolenia i realizacji wszelkich planów czy zamierzeń. Każdy z nas ma jakieś marzenia, jednak nie wszyscy wierzą w ich spełnienie.

Rozwój zawodowy

rozwój osobisty

wiedza

Rozwój osobisty to na tyle szerokie pojęcie, że aż trudno jednoznacznie przypisać je do konkretnej dziedziny życia. Jednymi z ważniejszych są tu nowe umiejętności czy zdolności komunikacyjne. Chcąc rozwijać się na polu zawodowym, w pierwszej kolejności należy skrupulatnie zaplanować swoje przyszłe działania. Bez szczegółowego planu trudno o urzeczywistnienie swoich marzeń. Każdy wartościowy cel wymaga przejścia niezwykle trudnej i krętej drogi. Przezwyciężenie każdej kolejnej przeszkody kształtuje i wzmacnia nasz charakter.

Mówiąc o rozwoju zawodowym w pracy, można wymienić:

 • szkolenia tematyczne
 • zaangażowanie w nowe projekty
 • wszelkiego rodzaju działania dodatkowe (wybiegające poza podstawowe obowiązki zawodowe)

Choć nie każda firma daje wszystkie powyższe możliwości, ich realizacja zależy przede wszystkim od naszych chęci. Nawet jeśli twój pracodawca nie oferuje darmowych szkoleń, zawsze możesz przystąpić do nich na własną rękę. Fakt, wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów, ale w przyszłości może się to zwrócić z nawiązką. Każda nowa umiejętność czy poszerzona wiedza daje większe pole negocjacyjne na rynku pracy.

Zawodowe samodoskonalenie to nie tylko wiedza, ale i umiejętności interpersonalne. Nawet jeśli będziesz posiadał wystarczające kwalifikacje, a nie będziesz potrafił skutecznie komunikować się z współpracownikami, nie osiągniesz zamierzonych celów. Wzorowa interlokucja nie tylko usprawni wykonywanie obowiązków służbowych, ale i wpłynie na pozytywną atmosferę w pracy.

Motywacja a rozwój osobisty – jak to się łączy?

rozwój osobisty

umiejętności

Jeśli chcemy, aby pracownicy wykonywali swoje obowiązki z najwyższą starannością i uśmiechem na twarzy, z całą pewnością nie wolno zapomnieć o odpowiednim zmotywowaniu ich. W czasach, kiedy pieniądz rządzi światem, trudno o skuteczniejszą motywację niż wysoka stawka wynagrodzenia.

Motywacja do pracy z biegiem czasu przerodzi się też w wewnętrzną chęć nieustannego rozwoju. Świadomość własnej wartości i rozumienie swojej roli w społeczeństwie sprawia, że dany pracownik efektywnie wykorzystuje swoją energię, a przy tym rozwija nie tylko siebie, ale i firmę w której pracuje. Korzyści z takiego stanu rzeczy osiągają wszystkie strony rynku pracy. Wydaje się, że jest to wystarczający argument do tego, aby stale się rozwijać i dążyć do realizacji wszystkich swoich marzeń.

Przeczytaj też: 

1. Head Hunter – nowoczesne stanowisko pracy. Jak nim zostać?
2. Emocje w pracy. Dlaczego powinniśmy je kontrolować?
3. Praca na etacie vs własna firma. Co wybrać?

head hunter

Jak wiadomo, znalezienie wykwalifikowanych pracowników do firmy nie należy do zadań najłatwiejszych. Z reguły pracodawcy zasypywani są setkami kandydatur, które nie są odpowiednie do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Jak sobie wtedy radzić?Z pomocą może przyjść tutaj head hunter. Sprawdzamy, kto może nim zostać, co należy do jego podstawowych obowiązków i na jakie zarobki może on liczyć.

Head hunter – kto nim może zostać?

Head Hunter to w wolnym tłumaczeniu łowca głów. Chcąc wykonywać ten zawód, trzeba przygotować się na konieczność aktywnego i skutecznego poszukiwania pracowników na stanowiska wysokiego szczebla. Jest to zupełne przeciwieństwo rekrutera, który w pierwszej kolejności czeka na zgłoszenia kandydata, a dopiero później przechodzi do sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności, jakie wymagane są na nowym stanowisku pracy. Jak się okazuje, zawód Head Huntera mogą wykonywać praktycznie wszyscy. Nie są do tego potrzebne żadne specjalne certyfikaty czy szkolenia. Zaleca się jednak ukończenie studiów społecznych, takich jak psychologia czy socjologia, które mogą ułatwić kontakt z potencjalnymi kandydatami.

Wspólnym mianownikiem head huntera i rekrutera jest ścieżka kariery. Pierwszym przystankiem tej drogi może być stanowisko researchera, który poszukuje pracowników na różnego typu stanowiska pracy. Ten z kolei po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia ma prawo awansować na konsultanta, po czym kolejno może zostać wspomnianym head hunterem.

Jakimi umiejętnościami należy się odznaczać, aby z powodzeniem poradzić sobie w pracy head huntera? Przede wszystkim należy wzorowo budować relacje z innymi ludźmi. W tego typu pracy z całą pewnością nie odnajdą się osoby nieśmiałe, zamknięte w sobie. Dodatkowo, warto też dobrze organizować swoje obowiązki i skrupulatnie podchodzić do każdego kolejnego zadania.

Head Hunter – jakie obowiązki?

Choć na pierwszy rzut oka praca head huntera może wydawać się mało skomplikowana, w rzeczywistości lista jego codziennych zadań jest dość obfita. To, czym zajmuje się w pierwszej kolejności, to m.in.:

 

 • poszukiwanie pracowników;
 • analizowanie CV;
 • tworzenie raportów procesowych;
 • przekazywanie zdobytej wiedzy innym pracownikom firmy;
 • analizowanie potrzeb kadrowych pracodawców;

Podstawowym środowiskiem pracy head huntera jest Internet, gdzie za pomocą różnego typu portali rekrutacyjnych może on znaleźć idealnego kandydata do pracy. Zdarza się też, że kandydaci poszukiwani są na otwartych konferencjach czy targach pracy.

Łowca głów – zarobki

Tak jak w większości zawodów, zarobki na tym stanowisku nie są stałe, a ich wysokość zależy od wielu czynników. Jakich? Przede wszystkim mowa tutaj o doświadczeniu, stażu pracy czy lokalizacji firmy. Przyjmuje się jednak, że head hunter może liczyć na 4 000 – 8 000 złotych brutto. Dodatkowo, osoby pracujące na tym stanowisku często mają zapewnione premie uzależnione od osiąganych wyników.

Przeczytaj też:

1. Polski ład: najważniejsze, co musisz wiedzieć
2. Miesięczny urlop dla każdego. Kiedy wejdzie w życie?
3. Praca geodety. Czy trudno o taką pracę? Sprawdzamy

polski ład

Choć nowy Polski Ład jest w ostatnim czasie na ustach wszystkich, to w dalszym ciągu większość przepisów tej wielkiej rewolucji podatkowej dla wielu jest niejasna. Czego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć? Przygotowaliśmy kilka najważniejszych punktów, które powinny dać odpowiedź na kilka podstawowych wątpliwości.

Przysłuchując się różnego rodzaju medialnym doniesieniom można odnieść wrażenie, że głównym celem wprowadzonej z nowym rokiem modyfikacji systemu fiskalnego jest wzbogacenie uboższych kosztem bogatszych. W praktyce nowy system jest o wiele bardziej skomplikowany.

Polski Ład to obniżony podatek dochodowy

Według wyliczeń ponad dziewięć milionów Polaków skorzysta na nowej rzeczywistości. Nie zapłacą oni podatku PIT. Wszystko za sprawą podniesionej kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku z wcześniejszego poziomu 8000 złotych wzrosła ona do 30 000 złotych. Podatku dochodowego nie zapłacą pracownicy zarabiający najniższą krajową, która wynosi obecnie 3010 złotych brutto. Oczywiście, w tej grupie nie znajdą się tylko osoby czynne zawodowo, ale też spora część emerytów czy rencistów.

Polski Ład: drugi próg podatkowy

Polski Ład zawiera w sobie kolejną rewolucję odnoszącą się do podwyższenia drugiego progu podatkowego z wcześniejszego poziomu 85 528 złotych do 120 000 złotych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że ci, którzy zarabiają 10 000 złotych miesięcznie w podatku PIT oddadzą państwu tylko 17% swojego zarobku. Zarabiający więcej będą zmuszeni do oddania fiskusowi aż 32%.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszych zarobków netto, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń online. Wystarczy w odpowiednie pole wpisać kwotę zarobków brutto. Narzędzie wówczas podpowie nam, ile dostaniemy „na rękę” po uwzględnieniu wszystkich najnowszych przepisów uwzględnionych w nowych regulacjach podatkowych.

Polski Ład: składka zdrowotna

Choć autorzy najnowszej rewolucji podatkowej zgodnie powtarzają, że jej największym plusem jest obniżka podatków dla zdecydowanej większości podatników, w praktyce sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Faktem jest, że Polacy zapłacą mniejszy PIT, ale dodatkowo będę musieli odprowadzić też obowiązkową składkę zdrowotną. Skąd więc to „nieporozumienie”? Dla rządu składka zdrowotna z definicji nie jest podatkiem. Dzięki temu bez przeszkód może on zachwalać obniżenie podatków, a jednocześnie wprowadzać zwiększenie składki zdrowotnej.

Jak to możliwe, że rząd obniża podatki, a jednocześnie je podwyższa? Przed rewolucją podatkową składkę zdrowotną w wysokości 7,75 % odliczało się od PIT. Łączne obciążenie fiskalne (w zależności od odpowiedniego progu podatkowego) wynosiło więc:

 

 • Do 85 528 złotych rocznie – 18,25 % (17 % PIT + 1,25 % nieodliczonej składki zdrowotnej);
 • Powyżej 85 528 złotych rocznie – 33,25 % (32 % PIT + 1,25 % nieodliczonej składki zdrowotnej);

Progi podatkowe

Obecnie – po wprowadzeniu Polskiego Ładu – tzw. progów podatkowych mamy trzy:

 

 1. Do 30 000 złotych rocznie – kwota wolna od podatku: choć osoby nie przekroczą kwoty wolnej od podatku i zostaną zwolnione z uiszczania podatku dochodowego, nasze państwo i tak zabierze 9 % obowiązkowej składki zdrowotnej;
 2. Od 30 000 do 120 000 złotych rocznie – fiskus zabierze 26 % naszych zarobków, przy czym 17 % stanowić będzie PIT + 9 % składki zdrowotnej;
 3. Powyżej 120 000 złotych rocznie – fiskus zabierze łącznie aż 41 % (32 % PIT + 9 % składki zdrowotnej);
 4. Jak widać, radość z niespotykanego – jak na polskie warunki – podniesienia kwoty wolnej od podatku bardzo szybko może przerodzić się w uzasadniony smutek. Chcąc zniwelować negatywne skutki nowych regulacji, rządzący zdecydowali się na wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, polegającej na zastosowaniu poniższych skomplikowanych wzorów:

 

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł;
 • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł;

 

Warto dodać, że ze wspomnianej ulgi mogą skorzystać jedynie osoby zaliczane przez rząd do tzw. klasy średniej. To znaczy zarabiające nie mniej niż 5 701 złotych brutto i nie więcej niż 11 141 złotych brutto (w skali miesiąca). Aby lepiej zobrazować ulgę, najlepiej posłużyć się konkretnymi przypadkami obliczeniowymi:

Przykład pierwszy:

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł [(6000 zł x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17]. Płatnik pomniejszy dochód o tę kwotę.

Przykład drugi:

Pracownik zarabia 10 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 494,58 zł [(10 000 zł x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17]. Kwotę ulgi trzeba będzie również odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Wielka pułapka

Podatnicy zaliczający się do szerokiej grupy klasy średniej powinni jednak szczególnie uważać. Na co? Przede wszystkim na to, aby w ciągu roku nie wypaść z zaproponowanego przez rząd przedziału finansowego. Jeśli wypłata pracownika przekroczy zakładany próg (na przykład za sprawą nieoczekiwanej premii), będzie on zmuszony do oddania wcześniej osiągniętych korzyści finansowych z tytułu ulgi dla klasy średniej. Aby nie być gołosłownym, przedstawimy to w dwóch kolejnych przykładach:

Przykład pierwszy:

Pani Katarzyna jest zatrudniona od stycznia 2022 do maja 2022 i zarabia 7500 zł brutto. Nie zrezygnowała z ulgi dla klasy średniej. W czerwcu 2022 zostaje zwolniona przez swojego pracodawcę i do końca roku nie znajduje zatrudnienia. W tej sytuacji jej roczne przychody będą mniejsze niż przewidziane w ustawie, czyli co najmniej 68 412 zł brutto oraz tym samym nie przekroczy ona 133 692 zł brutto rocznie, przez co pracownica w zeznaniu rocznym będzie musiała oddać niedopłatę podatku.

Przykład drugi:

Pan Roman zarabia 9500 zł brutto. W marcu otrzymał premie 15 000 brutto. W listopadzie 2022 roku otrzymał specjalną premię za zlecenie dodatkowe w wysokości 10 000 brutto. Pan Arkadiusz straci więc ulgę dla klasy średniej i niedopłatę podatku będzie musiał zwrócić. Wszystko za sprawą tego, że jego roczny przychód przekroczy 133 692 zł brutto.

Nowy Ład a umowa zlecenie

Zleceniobiorcy zostaną niemile zaskoczeni, kiedy na ich koncie pojawi się zdecydowanie mniejsze miesięczne wynagrodzenie. A stanie się tak na pewno, bowiem nie będą oni mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku. To, wraz z brakiem ulgi dla klasy średniej i niekorzystania z kwoty wolnej od podatku (w trakcie roku) sprawi, że wypłaty osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w 2022 roku będą zdecydowanie niższe. Spójrzmy na poniższe przykłady:

Przykład pierwszy:

 Kwota brutto: 3000 zł

Składka emerytalna: 292,80 zł (3000 zł x 9,76 % = 292,80 zł)

Składka rentowa: 45 zł (3000 zł x 1,5 % = 45,00 zł)

Suma składek: 337,80 zł (292,80 zł + 45,00 zł = 337,80 zł)

Ubezpieczenie zdrowotne: 239, 60 zł ([3000 zł – 338,80 zł] x 9 % = 239,60 zł

Podatek dochodowy: 0 zł (roczna kwota wolna od podatku)

Kwota netto („na rękę”): 2 422,60 zł netto

Przy tego typu założeniach w Nowym Ładzie zyskamy 156,00 złotych. Jednak bez zastosowania kwoty wolnej podatek wyniósłby 362,00 zł, a kwota netto ukształtowałaby się na poziomie 2 060,60 zł. Wówczas nasza strata wyniosłaby aż 206,00 złotych.

Przykład drugi:

Kwota brutto: 10 000 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 900,00 zł (10 000 zł x 9 % = 900,00 zł)

Koszty uzyskania przychodu: 2 000 zł (10 000 zł x 20 % = 2 000 zł)

Podstawa opodatkowania: 8 000 zł (10 000 zł – 2 000 zł = 8 000 zł)

Kwota wolna: 0,00 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 1 360 zł (8 000 zł x 17 % = 1 360 zł)

Kwota netto: 7 740,00 zł

Aktualizacja: do tej pory zleceniobiorcy nie mieli możliwości złożenia dokumentu PIT-2, który upoważniałby zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu mogliby dostawać wyższe wynagrodzenie zgodne z podwyższoną kwotą wolną od podatku do poziomu 30 000 złotych rocznie. Wówczas odzyskaliby oni niekorzystny skutek Polskiego Ładu, ale jednorazowo dopiero po całościowym rocznym rozliczeniu. Z całą pewnością obciążyłoby to ich domowe budżety w skali każdego z dwunastu pojedynczych miesięcy.

OBECNIE, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia, przedłuża się termin poboru zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji będzie oznaczać to porównanie wysokości zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 roku, i pobieraniu tej niższej. W rezultacie styczniowe niekorzystne wynagrodzenie powinno zostać skorygowane, a pozostałe miesięczne wynagrodzenia nie powinny być mniejsze od tych wcześniejszych.

 

Przeczytaj też:

 1. Emocje w pracy. Dlaczego powinniśmy je kontrolować?
 2. Nowy ład. Jakie zmiany nas czekają? 8 punktów
 3. Jaki zawód pasuje do Ciebie? Znak zodiaku prawdę Ci powie

 

wigilia firmowa

Choć wigilia kojarzy nam się głównie z rodziną, w ostatnich latach coraz częściej przenosi się ją na grunt zawodowy (wigilia firmowa). Dzieje się tak choćby za sprawą chęci odwzorowania rodzinnej atmosfery, która z założenia ma stwarzać perspektywiczne komfortowe warunki pracy. W jaki sposób zorganizować wigilię firmową? Co powinno znaleźć się na stole podczas takiego spotkania? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższej lekturze.

Integracja a wigilia firmowa

Wigilia firmowa to nie tylko chwila wytchnienia od pracy, ale też szansa na skuteczne zintegrowanie całego zespołu. To czas, kiedy poszczególni pracownicy mogą ze sobą bezpośrednio porozmawiać i to niekoniecznie tylko na tematy zawodowe.

O popularności tego typu spotkań świadczy chociażby fakt, że w okresie okolic bożego narodzenia trudno spotkać wolną restaurację. Wiele firm organizuje w nich imprezy zamknięte. Choć na pierwszy rzut oka pomysł nie wydaje się przesadnie ekonomiczny, to z drugiej strony gwarantuje idealne warunki do spędzenia tego czasu z innymi.

Organizacja

Jak może przebiegać wigilia firmowa? Oprócz tradycyjnych życzeń i łamania się opłatkiem, warto też zadbać o oficjalną przemowę przełożonego, która zawrze w sobie ogólne podsumowanie minionego roku i zaprezentowanie planów na najbliższą przyszłość. Coś, co wydaje się oczywiste, nie dla wszystkich może być jednoznaczne, dlatego zaleca się pełną szczerość i bezpośredniość wypowiadanych myśli.

Oczywiście, jeśli mijający rok nie był najlepszy dla firmy lub planujemy redukcję etatów, nie powinniśmy o tym wspominać przy okazji wigilii firmowej. Mówiąc o szczerości i bezpośredniości, mamy tutaj na myśli bardziej pozytywne oceny funkcjonalności danego przedsiębiorstwa. Jeśli jest inaczej, przynajmniej w tym czasie nie warto psuć współpracownikom humoru.

Akcje charytatywne

Boże Narodzenie to też czas dzielenia się serdecznością i dobrem z innymi. Dbając o zewnętrzny wizerunek firmy, możemy też pokusić się o wsparcie różnego typu akcji charytatywnych. W okresie świątecznym możliwości pojawia się naprawdę sporo. Można tutaj wymienić choćby „szlachetną paczkę”, której ideą jest wsparcie tych najuboższych i najbardziej potrzebujących. Tak, aby przynajmniej wtedy na ich twarzach zagościł uśmiech i powróciła wiara w pomoc od drugiego człowieka.

Prezenty

Oczywiście, jeśli wigilia ma wyglądać jak wigilia, w jej harmonogramie nie powinno zabraknąć miejsca na prezenty! Nie mówimy tu od razu o drogich i specjalnie wyszukanych podarunkach. W tym przypadku liczy się przede wszystkim gest i pamięć. Podarowując drobne upominki swoim współpracownikom pokażemy, że szanujemy ich nie tylko za ich codzienną pracę na rzecz firmy, ale jako osoby, którymi są prywatnie. Idealnym rozwiązaniem będą tutaj uniwersalne paczki ze słodyczami. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne są też vouchery. Ich zaletą jest fakt, że można je zrealizować w dowolnym momencie.

Przeczytaj też:

 1. Emocje w pracy. Dlaczego powinniśmy je kontrolować?
 2. Praca na etacie vs własna firma. Co wybrać?
 3. Śmiech w pracy: sytuacje, które rozbawią Cię do łez!

 

 

emocje w pracy

Choć emocje – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – towarzyszą nam przez całe życie, w pracy warto jest ograniczyć. Dlaczego? Stereotypowo może zostać to odebrane jako brak profesjonalizmu. W jaki sposób utrzymać nerwy na wodzy? Jak nie dać ponieść się emocjom? Przeanalizowaliśmy kilka rzekomo sprawdzonych i skutecznych metod.

Można powiedzieć, że emocje są z nami od zawsze i na zawsze. Zwyczajnie, jest to zakorzenione w ludzkiej naturze. Dlaczego zatem emocje w pracy są odbierane jako przejaw słabości? Tego do końca nie wiadomo. Wiemy tylko tyle, że statystycznie to kobiety częściej i bardziej wyraziście okazują swoje emocje.

Jeśli nie możemy lub nie potrafimy ich całkowicie wykluczyć, powinniśmy zredukować ich występowanie do absolutnego minimum. Zastanawiając się czym w ogóle jest zarządzanie emocjami, można powiedzieć o regulowaniu i kontrolowaniu swoich zachowań w taki sposób, aby jak najlepiej czuć się z samym sobą, nie zaniedbując przy tym powierzonych nam zawodowych obowiązków. Mówiąc o emocjach należy pamiętać nie tylko o umiejętności zarządzania stresującymi bądź nerwowymi sytuacjami, ale też sukcesem.

Dlaczego warto to robić?

Warto, bo nie ucierpi na tym nasz wizerunek. Szczególnie istotne jest to choćby w branżach, które mają częsty kontakt z klientami. Banki, sklepy czy salony urody – ich pracownicy koniecznie powinni utrzymywać nerwy na wodzy. Nawet wtedy, kiedy obsługiwany klient nie należy – mówiąc delikatnie – do tych najprzyjemniejszych.

Przesadne uzewnętrznianie naszych odczuć może obrócić się przeciwko nam. Często dzieje się tak w sytuacjach stresogennych. To właśnie one sprawiają, że po pewnym czasie nasze miejsce pracy zaczyna kojarzyć nam się z więzieniem, z którego każdego dnia chcielibyśmy jak najszybciej uciec. Być może na pierwszy rzut oka wydaje się to przesadzone, jednak atmosfera panująca w pracy wpływa także na nasze życie prywatne.

Mniej lub bardziej skuteczne recepty

 

 1. Rozładowywanie emocji – jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z natłokiem emocji, które w danym momencie w tobie się skumulowały, pomyśl o chwili zapomnienia. Intensywna aktywność fizyczna, pasja czy spotkanie z przyjaciółmi sprawdzą się tutaj idealnie. W końcu nie samą pracą człowiek żyje, prawda?
 2. Identyfikacja i analiza – chcąc poradzić sobie z konkretnym problemem, w pierwszej kolejności powinniśmy potrafić go zdefiniować. Musimy wiedzieć, co na nas źle wpływu. Złość, żal, smutek, irytacja – z pozoru wyglądają podobnie, jednak w rzeczywistości znacząco się od siebie różnią. Znając dokładną przyczynę naszego problemu, zdecydowanie łatwiej będzie nam znaleźć też skuteczną metodę na jego pokonanie.
 3. Odwaga – nie od dzisiaj wiadomo, że warto rozmawiać o swoich problemach z innymi. Trzeba jednak pamiętać, aby posiłkować się przy tym racjonalnymi argumentami, a nie emocjonalnymi wywodami. Wówczas mamy największe szanse na skuteczne porozumienie się z innymi.

To też umiejętność

Zarządzanie emocjami to też umiejętność. Jeśli nie mamy tego szczęścia i nie mamy wrodzonej tej umiejętności, możemy się jej nauczyć. Z pomocą przychodzą tutaj profesjonalni psychologowie czy coach’owie prowadzący specjalistyczne szkolenia. Z całą pewnością pozwoli nam to nie tylko zadbać o dobre relacje z innymi współpracownikami, ale też zapanować nad naszym życiem prywatnym.

Przeczytaj też:

1. Jaki znak zodiaku pasuje do Ciebie? Znak zodiaku prawdę Ci powie
2. Najgorsze zawody. Czy jest w nich też twój?
3. Jak poprawić swoją pracę? Kilka skutecznych sposobów

nowy ład

Nowy ład. Niedawno polski rząd zapowiedział wprowadzenie daleko idących zmian podatkowych w ramach tzw. nowego ładu. O jakie modyfikacje chodzi? W jaki sposób wpłyną one na pracodawców i pracowników? Przedstawiamy najważniejsze kwestie.

Nowy ład: kwota wolna od podatku i próg dochodowy

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

 

Obecna składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy jest odliczana od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku dochodowego. Tego typu modyfikacja podatkowa dotknie wszystkich, bez wyjątków. Zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, jak i również emerytów. Aby uchronić pracowników, proponuje się system niwelujący skutki braku odliczania składki. Trzeba jednak zaznaczyć, że będzie on miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. W przypadku tych osób, które tej ulgi nie będą mogły zastosować, planowana zmiana wpłynie na większe podatki.

Składka zdrowotna a przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorców ma być obliczana od dochodu. W sytuacji przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej. Da to efekt podniesienia kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki).

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Proponuje się też wprowadzenie składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób, które sprawują swoje zawodowe funkcje na podstawie aktu powołania. Przypomnijmy, do tej pory tego typu wynagrodzenia nie stanowiły podstawy do obliczenia składki zdrowotnej.

Warto być uczciwym

Rządzący poprzez wprowadzane zmiany chcą też walczyć z tzw. szarą strefą. Nielegalne zatrudnienie pracownika czy też zatajanie rzeczywistych przychodów ze stosunku pracy mają być jeszcze bardziej piętnowane. Wszelkiego typu manipulacje wpływające na wysokość składki ZUS od teraz będą winą tylko i wyłącznie pracodawcy.

Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego

Nowy ład określa nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych. W przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Likwidacja możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych. Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Po wyłączeniu możliwości stosowania zasad ogólnych, uzyskiwanie przychodów z najmu będzie co do zasady skutkowało koniecznością zapłaty podatku (przy zasadach ogólnych istnieje możliwość uwzględnienia amortyzacji i odliczenia kosztów uzyskania przychodów).

Ulga w PIT na powrót z emigracji

Pracownicy pracujący za granicą, jeśli przeniosą swoje miejsce zamieszkania do Polski, a tym samym staną się polskimi rezydentami podatkowymi, będą mieli możliwość odliczenia od podatku ustaloną indywidualnie kwotę w czterech kolejnych latach. Kwota odliczenia będzie zależna od wysokości podatku w roku bazowym i w trzech kolejnych latach.

Przeczytaj też: 

 1. Jaki zawód pasuje do Ciebie? Znak zodiaku prawdę Ci powie
 2. Praca za granicą: czy faktycznie lepsza niż w Polsce?
 3. Najgorsze zawody. Czy jest w nich też twój?