Informacja dotycząca oświadczenia PIT-2

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 12% dochodu uzyskanego w danych miesiącu – w przypadku dochodów, które nie przekroczyły od początku roku pierwszego progu podatkowego. Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

 Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie już przeszkód, by zleceniobiorca złożył zleceniodawcy PIT-2. Powinien to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy zlecenie jest jedynym źródłem jego dochodów. W druku może upoważnić zleceniodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – jest to kwota 300 zł miesięcznie i w konsekwencji będzie zarabiać więcej „na rękę”, zamiast otrzymywać wysoki zwrot podatku na koniec roku.

 

Emeryt/ rencista pracujący na umowę zlecenie:

 

Od 1 stycznia 2023 r. możesz swobodniej decydować o stosowaniu pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł. Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

 

1. organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę

2.pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

PIT-2 u dwóch lub trzech pracodawców:

 

Do tej pory PIT-2 można było składać tylko u jednego pracodawcy. Od 1 stycznia 2023 roku to się zmieniło. W części C nowego formularza możemy podzielić kwotę wolną między jednego, dwóch lub trzech płatników (np. pracodawców). 

Każdemu podatnikowi przysługuje stała kwota zmniejszająca podatek, która obecnie wynosi 3600 zł rocznie. Miesięcznie może wykorzystać maksymalnie 1/12 tej kwoty, czyli 300 zł. 

 

 

I.               Jeśli podatnik pracuje tylko w jednym miejscu
- sprawa jest prosta: składa płatnikowi PIT-2 z zaznaczonym w części C.

 

II.              Jeśli podatnik pracuje w dwóch miejscach:
- złożyć PIT-2 tylko u jednego płatnika, upoważniając go do stosowania całej przysługującej mu 1/12 kwoty zmniejszającej (300 zł) 

- złożyć PIT-2 u obu pracodawców, każdego upoważniając do stosowania 1/24 kwoty zmniejszającej (150 zł).

 

III.             Jeśli ktoś pracuje w trzech miejscach, może:
- złożyć PIT-2 tylko jednemu płatnikowi (pracodawcy) i upoważnić go do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej (300 zł);

- złożyć PIT-2 tylko dwóm płatnikom (pracodawcom) i każdego z nich upoważnić do stosowania 1/24 kwoty zmniejszającej (150 zł);
- złożyć PIT-2 u trzem płatnikom (pracodawcom) i każdego z nich upoważnić do stosowania 1/36 kwoty zmniejszającej (100 zł).

  

Przykład:

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę przy założeniu, że dana osoba:

- ukończyła 26. rok życia,
- nie jest uczestnikiem PPK,
- pracuje tylko na umowie zlecenie (pełne składki),
- przepracuje 168 godzin po stawce 25,00 zł

Zarobek brutto: 4200,00 zł

Podstawa składki społecznej: 4200,00 zł x 13,71% = 472,92 zł
4200,00 - 472,92 = 3727,08 -> podstawa składki zdrowotnej

podstawa składki zdrowotnej: 3727,08 zł x 9% = 335,44 zł
koszty uzyskania przychodu: 3727,08 zł x 20% = 745,42 zł

podstawa do opodatkowania: 3727,08 zł - 745,42 zł = 2981,66 zł

zaliczka na podatek: 2981,66 zł x 12% = 358,00 zł

Wynagrodzenie netto: 3033,64 zł

Odpowiednio wypełnione wnioski prosimy o przesłania na adres email: pit2@inwork.pl lub pocztą listem poleconym na adres: InWork Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Marii Konopnickiej 19A/1

TOP