Nowy ład. Jakie zmiany nas czekają? 8 punktów

nowy ład

Nowy ład. Niedawno polski rząd zapowiedział wprowadzenie daleko idących zmian podatkowych w ramach tzw. nowego ładu. O jakie modyfikacje chodzi? W jaki sposób wpłyną one na pracodawców i pracowników? Przedstawiamy najważniejsze kwestie.

Nowy ład: kwota wolna od podatku i próg dochodowy

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

 

Obecna składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy jest odliczana od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku dochodowego. Tego typu modyfikacja podatkowa dotknie wszystkich, bez wyjątków. Zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, jak i również emerytów. Aby uchronić pracowników, proponuje się system niwelujący skutki braku odliczania składki. Trzeba jednak zaznaczyć, że będzie on miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. W przypadku tych osób, które tej ulgi nie będą mogły zastosować, planowana zmiana wpłynie na większe podatki.

Składka zdrowotna a przedsiębiorcy

Składka zdrowotna przedsiębiorców ma być obliczana od dochodu. W sytuacji przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej. Da to efekt podniesienia kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki).

Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Proponuje się też wprowadzenie składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób, które sprawują swoje zawodowe funkcje na podstawie aktu powołania. Przypomnijmy, do tej pory tego typu wynagrodzenia nie stanowiły podstawy do obliczenia składki zdrowotnej.

Warto być uczciwym

Rządzący poprzez wprowadzane zmiany chcą też walczyć z tzw. szarą strefą. Nielegalne zatrudnienie pracownika czy też zatajanie rzeczywistych przychodów ze stosunku pracy mają być jeszcze bardziej piętnowane. Wszelkiego typu manipulacje wpływające na wysokość składki ZUS od teraz będą winą tylko i wyłącznie pracodawcy.

Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego

Nowy ład określa nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych. W przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Likwidacja możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych. Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Po wyłączeniu możliwości stosowania zasad ogólnych, uzyskiwanie przychodów z najmu będzie co do zasady skutkowało koniecznością zapłaty podatku (przy zasadach ogólnych istnieje możliwość uwzględnienia amortyzacji i odliczenia kosztów uzyskania przychodów).

Ulga w PIT na powrót z emigracji

Pracownicy pracujący za granicą, jeśli przeniosą swoje miejsce zamieszkania do Polski, a tym samym staną się polskimi rezydentami podatkowymi, będą mieli możliwość odliczenia od podatku ustaloną indywidualnie kwotę w czterech kolejnych latach. Kwota odliczenia będzie zależna od wysokości podatku w roku bazowym i w trzech kolejnych latach.

Przeczytaj też: 

  1. Jaki zawód pasuje do Ciebie? Znak zodiaku prawdę Ci powie
  2. Praca za granicą: czy faktycznie lepsza niż w Polsce?
  3. Najgorsze zawody. Czy jest w nich też twój?